Legal

Annulering of toch ontbinding? Wel of geen overmacht? Het juiste antwoord heeft grote gevolgen

Let goed op of je goed weet hoe de feitelijke situatie in elkaar steekt bij jouw event. Gaat het om een onbinding of annulering?
Handtekening contract overeenkomst

Evenementenorganisator… let op, want een ongeluk tijdens een activiteit zit in een klein hoekje

Let op dat je als organisator van spelactiviteiten de kans verkleint dat deelnemers schade ondervinden en jij daar verantwoordelijk voor wordt gesteld.
Man die aan het paintballen is met geweer

Het maken van afspraken met een opdrachtgever of toeleverancier. Het is lastiger dan gedacht!

Het maken van duidelijke afspraken vooraf is essentieel bij de organisatie van een event.
Man die contract ondertekent

Levert (extreem) weer overmacht op?

Levert het plaatsvinden van (extreem) weer een overmachtsituatie op voor een organisator?
Hamer van een rechter

De juridische risico’s van het gebruik van een chatrobot zoals ChatGPT

Er kleven wat juridische risico’s aan het gebruik van een chatrobot zoals ChatGPT. Jan de Wrede van Marxman Advocaten legt het uit.
HEADER introduction ChatGPT_

Werknemer of zzp’er? Een belangrijke vraag in de evenementenbranche!

Vrijdag 24 maart jl. was de ontknoping van een lange juridische strijd tussen vakbond FNV en koeriersbedrijf Deliveroo. De uitspraak heeft een enorme impact op onze branche.
regels - rechten - legal - overmacht - evenwicht - situatie

Drones op evenementen zijn in opkomst; dit is wat gebruikers en gemeenten moeten weten over de regelgeving

drone in de lucht

Is organisator aansprakelijk bij gehoorschade op evenementen of festivals?

Jan de Wrede (Marxman Advocaten) beantwoordt de vraag of je als organisator aansprakelijk kan worden gehouden voor gehoorschade.
Mengpaneel verlicht

Aansprakelijkheid tussen opdrachtgever, organisator en toeleveranciers nader toegelicht

Hoe zit het tijdens een evenement met de aansprakelijkheid van opdrachtgever, organisator en toeleverancier?
Rechtbank hamer

Levert de situatie in Oekraïne een overmachtsituatie op?

Dit artikel gaat over de situatie in Oekraïne. Gaat dit een overmachtsituatie opleveren, dan wel een beroep op onvoorziene omstandigheden?
regels - rechten - legal - overmacht - evenwicht - situatie

Corona: Ben jij als eventorganisator aansprakelijk?

Nu corona nog steeds de samenleving beheerst, is de vraag of jij als eventorganisator aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een bezoeker corona krijgt.
Graffiti van mondkapje en covid-19 inzake artikel aansprakelijkheid bij corona

WHOA biedt perspectief op doorstart zonder faillissement

De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is.
slot om een hek heen

Aansprakelijkheid organisatie na dubbele beenbreuk deelnemer

Eind 2020 wees een uitspraak over de beperking van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden van een organisator. Wat betekent deze uitspraak kijkende naar jouw (sportieve) events?
contract - pen en papier - ondertekenen

Corona: Welke versoepelingen gelden voor welke type events?

Vanaf 1 juli 2020 zijn de overheidsmaatregelen voor de evenementenbranche versoepeld. Maar wat mag precies wel en niet per type event?
Letterbord met woord corona en een zeeppompje

Aansprakelijkheid Venlostormt na overlijden deelneemster

Wanneer ben je als organisator verantwoordelijk voor het overlijden van een gast tijdens een event?
Checklist locatiebezoek evenementenlocatie - schrijven - pen en papier - koffie

Algemene voorwaarden: Gelden die van jou of die van de ander?

Hoe weet je of de algemene voorwaarden van jou of van de andere partij van toepassing zijn?
Tekenen - contract - legal

Aansprakelijkheid vreugdevuur in Scheveningen

De te hoge brandstapel in Scheveningen veroorzaakte schade aan fietsen, auto's en gebouwen. Wie is hiervoor aansprakelijk?
handtekening - contract - regels

Is verwijzing naar homepage voor de algemene voorwaarden voldoende?

In dit voorbeeld wordt duidelijk wat de negatieve gevolgen zijn wanneer 'te gemakkelijk' naar de online algemene voorwaarden wordt doorverwezen.
Man die contract tekent - algemene voorwaarden

Zorg dat je evenementenvergunning up-to-date is!

Wat zijn de gevolgen voor het niet up-to-date hebben van de evenementenvergunning?
contract - pen - papier

Corona: Wat als opdrachtgever beroep doet op ontbinding?

In de praktijk merk ik dat opdrachtgevers steeds vaker juridisch advies inwinnen, waardoor er geen beroep meer op de annuleringsregeling wordt gedaan. In plaats daarvan wordt een beroep gedaan op de ontbinding van de overeenkomst.
Laptop met schrijfblok en vrouw die iets schrijft