Legal

Drones op evenementen zijn in opkomst; dit is wat gebruikers en gemeenten moeten weten over de regelgeving

drone in de lucht

Is organisator aansprakelijk bij gehoorschade op evenementen of festivals?

Jan de Wrede (Marxman Advocaten) beantwoordt de vraag of je als organisator aansprakelijk kan worden gehouden voor gehoorschade.
Mengpaneel verlicht

Aansprakelijkheid tussen opdrachtgever, organisator en toeleveranciers nader toegelicht

Hoe zit het tijdens een evenement met de aansprakelijkheid van opdrachtgever, organisator en toeleverancier?
Rechtbank hamer

Levert de situatie in Oekraïne een overmachtsituatie op?

Dit artikel gaat over de situatie in Oekraïne. Gaat dit een overmachtsituatie opleveren, dan wel een beroep op onvoorziene omstandigheden?
regels - rechten - legal - overmacht - evenwicht - situatie

Corona: Ben jij als eventorganisator aansprakelijk?

Nu corona nog steeds de samenleving beheerst, is de vraag of jij als eventorganisator aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een bezoeker corona krijgt.
Graffiti van mondkapje en covid-19 inzake artikel aansprakelijkheid bij corona

WHOA biedt perspectief op doorstart zonder faillissement

De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is.
slot om een hek heen

Aansprakelijkheid organisatie na dubbele beenbreuk deelnemer

Eind 2020 wees een uitspraak over de beperking van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden van een organisator. Wat betekent deze uitspraak kijkende naar jouw (sportieve) events?
contract - pen en papier - ondertekenen

Corona: Welke versoepelingen gelden voor welke type events?

Vanaf 1 juli 2020 zijn de overheidsmaatregelen voor de evenementenbranche versoepeld. Maar wat mag precies wel en niet per type event?
Letterbord met woord corona en een zeeppompje

Aansprakelijkheid Venlostormt na overlijden deelneemster

Wanneer ben je als organisator verantwoordelijk voor het overlijden van een gast tijdens een event?
Checklist locatiebezoek evenementenlocatie - schrijven - pen en papier - koffie

Algemene voorwaarden: Gelden die van jou of die van de ander?

Hoe weet je of de algemene voorwaarden van jou of van de andere partij van toepassing zijn?
Tekenen - contract - legal

Aansprakelijkheid vreugdevuur in Scheveningen

De te hoge brandstapel in Scheveningen veroorzaakte schade aan fietsen, auto's en gebouwen. Wie is hiervoor aansprakelijk?
handtekening - contract - regels

Geen beroep op overmacht voor organisator evenement, dus aansprakelijk.

Een tent op een festival stort in tijdens een onweersbui. Kan de organisator beroep doen op overmacht?
rechten - regels

Is verwijzing naar homepage voor de algemene voorwaarden voldoende?

In dit voorbeeld wordt duidelijk wat de negatieve gevolgen zijn wanneer 'te gemakkelijk' naar de online algemene voorwaarden wordt doorverwezen.
Man die contract tekent - algemene voorwaarden

Zorg dat je evenementenvergunning up-to-date is!

Wat zijn de gevolgen voor het niet up-to-date hebben van de evenementenvergunning?
contract - pen - papier

Corona: Wat als opdrachtgever beroep doet op ontbinding?

In de praktijk merk ik dat opdrachtgevers steeds vaker juridisch advies inwinnen, waardoor er geen beroep meer op de annuleringsregeling wordt gedaan. In plaats daarvan wordt een beroep gedaan op de ontbinding van de overeenkomst.
Laptop met schrijfblok en vrouw die iets schrijft