Zorg dat je evenementenvergunning up-to-date is!

Het betreft een uitgewerkte case over het up to date houden van de evenementenvergunning die in 2019 is geschreven, maar vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

Het niet op orde hebben van een evenementenvergunning kan nare gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid. Zo blijkt uit een uitspraak uit 2017 van het gerechtshof Leeuwarden.

Evenementenorganisator stelt bestuurder van multifunctionele ijshal aansprakelijk

De evenementenorganisatie en de ijshal hadden begin 2011 een overeenkomst gesloten voor een aantal dance-evenementen in datzelfde jaar. De ijshal garandeerde over een gebruiksvergunning te beschikken met een maximum aantal van 6.500 bezoekers inpandig.

De evenementenorganisatie vroeg een evenementenvergunning aan bij de gemeente, maar werd geconfronteerd met een aanvullende eis. Blijkbaar was het beveiligingsplan uit 2002 niet meer actueel door diverse wijzigingen. In plaats van maximaal 6500 bezoekers werd door de brandweer het aantal personen dat zich tegelijkertijd in de  evenementenlocatie mag bevinden gesteld op 1500, tenzij de voorgeschreven aanpassingen werden doorgevoerd.

De evenementenorganisatie heeft bij de ijshal herhaaldelijk aangedrongen op een aangepaste rapportage van TNO, conform de aanpassingsvoorstellen van de brandweer. De ijshal heeft echter verzuimd de rapportage tijdig aan te leveren, zodat de gemeente op 20 september 2011 de verstrekte evenementenvergunning heeft ingetrokken.

De evenementenorganisatie en diverse verzekeringsmaatschappijen hebben vervolgens de bestuurder van de ijshal aansprakelijk gesteld voor geleden schade wegens het niet doorgaan van het dance-evenement, omdat de evenementenlocatie failliet was gegaan.

Gerechtshof houdt bestuurder van de ijshal aansprakelijk

Vast staat dat de ijshal de garantie in de overeenkomst heeft geschonden, want op grond van de rapportage van TNO werd slechts vergunning verleend voor maximaal 1.500 bezoekers in de ijshal in plaats van de gegarandeerde 6.500.

Normaal gesproken kan alleen de contract partij – in dit geval de ijshal – aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Dit is echter anders wanneer er sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt.

Het gerechtshof oordeelde dat de bestuurder van de ijshal persoonlijk aansprakelijk is voor de geleden schade, omdat:

  • hij behoorde te weten dat de evenementenvergunning niet voldeed;
  • hij wist dat voor het verkrijgen van een nieuwe/ aangepaste evenementenvergunning aanpassingen nodig waren, die niet dan wel niet tijdig zijn uitgevoerd;
  • het niet hebben van een evenementenvergunning voor de locatie tot gevolg zou hebben dat de evenementenvergunning van de organisator zou worden ingetrokken, waardoor het evenement niet zou kunnen doorgaan;
  • locatie X in voorgaande jaren kampte met verlies, waardoor de financiële positie allerminst rooskleurig was.

Check regelmatig of vergunningen op orde zijn

Zorg ervoor dat de evenementenvergunning up-to-date is door onder andere regelmatig controles door de brandweer te laten uitvoeren.

Wanneer een evenement qua omvang (zoals het aantal bezoekers, geluidsniveau, aankleding, etc.) overstijgt of dreigt te overstijgen wat in de evenementenvergunning is opgenomen, bespreek dit dan zo spoedig als mogelijk. Ga met de organisator, de gemeente en andere instanties in overleg over welke aanpassingen er nodig zijn, wat daarvoor de tijdsduur is en wie de kosten daarvoor draagt. Zo wordt voorkomen dat een evenement niet door kan gaan en ook de kans op een bestuurdersaansprakelijkheidstelling verkleind.