Corona: Welke versoepelingen gelden voor welke type events?

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn (eventueel door middel van kaartverkoop) die veelal in de openbare ruimte plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan velden, parken, openbare ruimten, op of aan de weg, et cetera. Voorbeelden zijn festivals, braderieën, optochten. De 1,5 meter regel dient in acht genomen te worden. Welke versoepelingen gelden?

Buiten

Maximaal 250 personen (exclusief personeel), wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximum aantal personen wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. Er dient wel in beide gevallen de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.

Binnen

Maximaal 100 personen (exclusief personeel) per ruimte, wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximum aantal personen per ruimte wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

!    Let op: het is uiteindelijk de gemeente die in bepaalde gevallen een vergunning dient te verlenen of alsnog een meldingsplichtig evenement kan verbieden. Zorg er daarom voor dat tijdig contact met de gemeente wordt opgenomen om ervoor te zorgen dat het evenement kan doorgaan en bij de organisator kenbaar is aan welke vereisten moet worden voldaan.

!    Let op: mijn advies is om er wel voor te zorgen dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk de namen en adresgegevens van de bezoekers bekend zijn. Uiteraard dienen deze gegevens met inachtneming van de privacy gebruikt en bewaard te worden.

Publieksevenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die vrij toegankelijk zijn voor publiek (ongeacht of door het publiek wel of geen kaartje dient te worden gekocht) die plaatsvinden in openbare ruimten of in een evenementenlocatie (gebouw). Een publieksevenement kan een vergunnings- of meldingsplichtig evenement zijn, maar dat hoeft niet. Voorbeelden zijn beurzen, congressen, autoshows. De 1,5 meter regel dient in acht genomen te worden. Welke versoepelingen gelden?

Buiten

Maximaal 250 personen (exclusief personeel), wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximum aantal personen wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. Er dient wel in beide gevallen de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.

Binnen

Maximaal 100 personen (exclusief personeel) per ruimte, wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximumaantal personen per ruimte wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

!    Let op: het is uiteindelijk de gemeente die in bepaalde gevallen een vergunning dient te verlenen of alsnog een meldingsplichtig evenement kan verbieden. Zorg er daarom voor dat tijdig contact met de gemeente wordt opgenomen om ervoor te zorgen dat het evenement kan doorgaan en bij de organisator kenbaar is aan welke vereisten moet worden voldaan.

!    Let op: mijn advies is om er wel voor te zorgen dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk de namen en adresgegevens van de bezoekers bekend zijn. Uiteraard dienen deze gegevens met inachtneming van de privacy gebruikt en bewaard te worden.

Besloten (b2b) evenementen

Dit zijn kort gezegd evenementen die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek en die veelal plaatsvinden in een evenementenlocatie. Gedacht kan worden aan bedrijfsfeesten, bijeenkomsten voor genodigden, congressen voor een vooraf vastgestelde specifieke groep personen. De 1,5 meter regel dient in acht genomen te worden. Welke versoepelingen gelden?

Buiten

Maximaal 250 personen (exclusief personeel), wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximum aantal personen wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. Er dient wel in beide gevallen de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.

Binnen

Maximaal 100 personen (exclusief personeel) per ruimte, wanneer er geen gezondheidscheck plaats vindt, geen reservering en geen zitplaatsen. Geen maximumaantal personen per ruimte wanneer sprake is van vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

!    Let op: het is uiteindelijk de gemeente die in bepaalde gevallen een vergunning dient te verlenen of alsnog een meldingsplichtig evenement kan verbieden. Zorg er daarom voor dat tijdig contact met de gemeente wordt opgenomen om ervoor te zorgen dat het evenement kan doorgaan en bij de organisator kenbaar is aan welke vereisten moet worden voldaan.

!    Let op: mijn advies is om er wel voor te zorgen dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk de namen en adresgegevens van de bezoekers bekend zijn. Uiteraard dienen deze gegevens met inachtneming van de privacy gebruikt en bewaard te worden.