Algemene voorwaarden: Gelden die van jou of die van de ander?

Het betreft content die in 2017 is geschreven, maar vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

Ik zie in bijna alle algemene voorwaarden van verkopers staan dat de toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitgesloten. Daarmee wordt gedacht dat de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden is veilig gesteld. Dat is niet juist, met als gevolg dat bijvoorbeeld de voor u voordelige aansprakelijkheidsbeperkingen niet gelden.

Onbedoeld de voorwaarden van koper van toepassing (‘battle of forms’)? Hoe te voorkomen?

Uitdrukkelijk van de hand wijzen algemene voorwaarden koper

Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de koper niet van toepassing zijn, dienen deze uitdrukkelijk van de hand te worden gewezen. Het dient voor de koper volkomen duidelijk te zijn dat alleen de eigen voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe uitdrukkelijk van de hand wijzen?

Wanneer de koper uw voorwaarden afwijst en eigen voorwaarden van toepassing verklaart, dient u – voordat u gaat leveren! – eerst in een schriftelijke reactie (e-mail of brief) de algemene voorwaarden van koper met naam en toenaam van de hand te wijzen en uw eigen voorwaarden wederom van toepassing te verklaren.

Levert u toch eerder, dan accepteert u alsnog de voorwaarden van koper met alle risico’s van dien.

Voorbeeldartikel voor in de overeenkomst/offerte

Om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn en blijven, kan onderstaande tekst in de overeenkomst/offerte worden opgenomen:

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam invullen] van toepassing, welke als bijlage bij deze overeenkomst zijn gevoegd en te raadplegen zijn via [directe webadres invullen die leidt naar de algemene voorwaarden]. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Verwijzing door afnemer/koper naar de toepasselijkheid van haar eigen algemene (inkoop)voorwaarden voor, tijdens of na het sluiten van deze overeenkomst heeft geen rechtsgevolg.

Let op: dit is een algemene tekst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadviseerd wordt een tekst te gebruiken die speciaal op uw bedrijf ziet.