Privacy verklaring

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Event Inspiration b.v. (“Event Inspiration”), gevestigd aan de Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Event Inspiration verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Event Inspiration, zoals onze bezoekers, bezoekers en zakelijke contactpersonen, op alle aan Event Inspiration gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook je IP-adres. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Event Inspiration surfgedrag en je account die je aanmaakt voor de inspiratieboards.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Event Inspiration, zoals (zakelijke) bezoekers en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Event Inspiration.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account die je aan moet maken om boards aan te maken, bewaren we de volgende gegevens: je naam en e-mailadres. En ook geboortedatum, branche, grootte bedrijf, interesses als je die hebt opgegeven. Daarnaast slaan wij in je account de door jou opgegeven interesses op, namelijk jouw verlanglijstje, en je e-mail- en personalisatie voorkeuren.

Het is onze klantbelofte om het leven van onze bezoekers makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kunt met ons bellen of e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Verbeteren van de beleving gebaseerd op algemene informatie
Wanneer je op Event Inspiration een artikel leest, zie je ook andere artikelen die we aanbevelen (onder het kopje “Relevante artikelen”). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie die je op dat moment leest. Op basis van statistieken weten we dat bezoekers van Event Inspiration ook geïnteresseerd waren in deze andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen. Als je zoekt naar een bepaald artikel over venues, ziet iedereen dezelfde vergelijkbare artikelen over deze categorie.

Zelf ingestelde voorkeuren
Op verschillende plekken kun je zelf je voorkeuren bij ons aangeven. Zo kun je bijvoorbeeld ergens van op de hoogte gehouden willen worden of artikelen op je verlanglijstje zetten.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails
We versturen geregeld e-mail nieuwsbrieven met artikelen en contentsnacks, aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. Als je de nieuwsbrief liever niet meer ontvangt, kun je je meteen afmelden voor nieuwsbrieven in een van de verzonden nieuwsbrieven.

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat bezoekers willen. Daarom kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je onze website nog beter te maken. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Gegevens voor reacties op artikelen
Als je een reactie geeft op een artikel, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken.
Wij plaatsen reacties alleen met jouw toestemming. Wij bewaren een reactie totdat jij van ons vraagt de reactie te verwijderen. De reacties worden pas geplaatst na goedkeuring van de redactie. Wanneer er in de reacties taalgebruik wordt gebruikt die niet door de beugel kan, wordt de reactie niet online gezet. Als je hier vragen over hebt kan je contact opnemen via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen op Event Inspiration artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Event Inspiration krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Wij schakelen externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting,
  • onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Alleen op jouw verzoek: met andere bedrijven
Als jij dat wilt, geven we je persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor bezoekers van Event Inspiration. Dit doen wij dan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Event Inspiration neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Event Inspiration regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via het emailadres info@eventinspiration.nl.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via het e-mailadres info@eventinspiration.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.Correcties kunnen doorgegeven worden via info@eventinspiration.nl

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Bezwaren kunnen ingediend worden via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl of telefoonnummer +31 (0)30 4100 799. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl of telefoonnummer +31 (0)30 4100 799.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl of telefoonnummer +31 (0)30 4100 799.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl of telefoonnummer +31 (0)30 4100 799.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Event Inspiration met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons op via het e-mailadres: info@eventinspiration.nl of telefoonnummer +31 (0)30 4100 799. We helpen je graag.