You, me, (vir)us: “Politieke partijen moeten de importantie erkennen van onze branche” (Riemer Rijpkema, CLC-VECTA & Eventplatform)

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Seijbel Photography-Riemer Rijpkema

Met de aangescherpte maatregelen van een paar weken terug, wordt de eventbranche wederom in het hart geraakt! Waar het voor ondernemers en freelancers een uitdaging is om de komende tijd goed door te komen, zijn er ook verenigingen en individuen die zich dagelijks inzetten om de branche en overheid zo goed mogelijk te laten samenwerken om zo snel mogelijk weer echte live events toe te laten zoals we die kennen.

Zo ook Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA en woordvoerder van het Eventplatform Nederland. We vroegen hem hoe hij deze periode ervaart.

Hoe gaat het met jou?

“Het is een hele intensieve periode. Vanaf maart ben ik continu aan de slag en zijn het extreem lange werkdagen. Heel soms is het wat rustiger, maar met alle huidige ontwikkelingen wordt het weer steeds drukker.

Ik zit in een soort dilemma met mijzelf. Aan de ene kant knokken we voor de branche en proberen we er echt alles uithalen wat mogelijk is. Aan de andere kant ervaar ik ook dat ondanks alle inspanningen de overheid de evenementenbranche als onoverzichtelijk, wellicht te omvangrijk of misschien wel complex ervaart. Het gebrek aan perspectief maakt het daarnaast extra zwaar.”

Hoe krijg je jouw hoofd leeg?

“Dat was door veel te sporten. Maar door de maatregelen wordt dat ook steeds lastiger. Dan heb ik mij ingeschreven op een tijdslot, maar komt er weer een belangrijke meeting en blijken de andere tijdsslots inmiddels allemaal vol. Ik geniet vooral op momenten als onze inspanningen effect hebben.”

Event van DenkProducties met zitjes op anderhalve meter en een spreker op het podium

Dat klinkt als een zware druk die op je schouders rust?

“Tja, het is een uitdaging naast een overvolle agenda en mailbox. Ook omdat er vanuit de achterban terecht veel vragen worden gesteld die ik graag wil beantwoorden. Dus ook tijdens een ‘ontspannende’ wandeling blijf ik bezig.”

Hoe loopt het contact met de overheid?

“Goed, in die zin dat we bewust hebben gekozen voor een constructieve aanpak. Daardoor zijn we met meerdere ministeries in gesprek en hebben we een aanzienlijk budget ter beschikking gesteld gekregen om onderzoek te doen. Daar is Fieldlab Evenementen uit voortgekomen.

Tegelijkertijd hebben we een customer journey ontwikkeld waarin alle contactmomenten, feitelijk de te beïnvloeden momenten, van een bezoeker zijn omschreven. Door op al die onderdelen te kijken naar veiligheidsverbeteringen/oplossingen, proberen we stappen te maken richting een versoepeling van de maatregelen.”

“De emotie in Den Haag over volksgezondheid is zo hoog dat dit voorzichtigheid stimuleert waardoor binnen de huidige ontwikkelingen te weinig kan worden meebewogen.”

“Daarin moeten we zaken soms ook echt goed framen richting de overheid. Zo denkt men bij een netwerkborrel aan iets lossers dan aan een netwerkmoment. En kan een beurs als een doorstroomlocatie worden gezien die met mondkapjes op mogen plaatsvinden. Ik merk dat we nu in een moeilijkere fase zitten dan de eerste fase, je voelt nu een toename van de maatschappelijke en economische druk. Op zich begrijpelijk, het duurt alweer bijna 8 maanden.”

SCALA-Jaarbeurs-Utrecht-door-IINII-Foto-Michiel-Ton

Wat zijn nu vooral de onderwerpen die besproken worden?

“We zetten vooral in op een versoepeling van de 1,5 meter-maatregel. Daarnaast kijken we of er verbeteringen in het derde steunpakket aan te brengen zijn, zodat bijvoorbeeld de TVL voor specifieke sectoren in de branche aangepast wordt en het doorzetten van een NOW die niet wordt afgebouwd.

Maar ook dat men naar de SBI-codes wil kijken. Bedrijven hebben ooit bij de KVK een code ingevuld, waarna de business in de loop van de jaren is gegroeid en veranderd. Dan blijkt de code niet meer te kloppen en daar zijn ze nu de dupe van.”

tenniswedstrijd met veel publiek

Wordt de verantwoordelijkheid omtrent ontheffingen bij locaties die bij veiligheidsregio’s is neergelegd ook besproken?

“Absoluut, we zagen dat de druk bij de overheid te groot werd en zij de druk gingen verleggen. We juichen het toe dat de regio’s wordt verzocht locaties afzonderlijk te bekijken. Maar dan wel met een inzichtelijk beleid en strategie als vertrekpunt en het standaard protocol wat lokaal wordt doorgevoerd.”

“We willen een landelijke uitvaardiging voor locaties, waarbij een plaatselijke ontheffing kan worden aangevraagd. Niet dat regio’s dat zelf gaan invullen.”

In hoeverre waren de maatregelen tijdens de laatste persconferentie onduidelijk voor onze branche?

“De formulering tijdens de laatste persconferentie en de daarop volgende uitwerking was niet helder. We blijven het benadrukken, en er is toegezegd hier de volgende keer beter over na te denken, dat dit beter moet. Na de laatste persconferentie regende het onnodig veel annuleringen.

Verder dienen wij als branche, als je dit afmeet aan onze betekenis, meer en nadrukkelijker genoemd en meegewogen te worden.  Wat dat betreft hebben we als branche onszelf in de afgelopen jaren niet goed in kaart gebracht, waardoor we helaas niet altijd de aandacht krijgen die het verdient. We zijn een hele omvangrijke branche die niet alleen rechtstreeks, maar ook met een betekenisvolle impact van indirecte verdiensten voor hotels, horeca et cetera voor een significante marktomzet zorgt. We zijn één van de belangrijke sectoren. Zeker ook als het over kennis gaat.”

MCI-5-feet-experience- Beurs van Berlage

Erkent de overheid die expertise op mondiaal niveau?

“Dat wordt onderschreven, maar vooral als we met voorbeelden komen. Ik ben van mening dat we als branche jaarlijks moeten gaan rapporteren, net zoals CBS met getallen komt. Doen we dat, dan staan we bij de komende Kamerverkiezingen goed op de kaart.

Kortom, ik heb al meerdere malen gepleit om als branche de handen ineen te slaan en met elkaar een onderzoek op te starten en te gaan bekostigen. Dat zou wat mij betreft het belangrijkste speerpunt zijn voor de komende periode en dan jaarlijks cijfers publiceren over onze branche, om zodoende betekenis en relevantie te benadrukken. Onze importantie moet een vanzelfsprekendheid gaan zijn.”

“Politieke partijen moeten de importantie erkennen van onze branche, zodat er binnen het regeerakkoord aandacht voor ons is.”

Anderhalve meter event

Zijn een vaccin en sneltesten de oplossing voor onze branche?

“Een vaccin gaat zeker helpen, hoewel de sleutel voor het belangrijkste deel ligt in het gedrag van mensen. Maar een vaccin zou absoluut helpen. Een belangrijke rol is mijn inziens weggelegd voor sneltesten. Is het nu nog zo dat er twee vormen van sneltesten zijn goedgekeurd, er lijkt een belangrijke belemmering nog te liggen in de tijd die nodig is om de uitslag te verkrijgen.  Ik verwacht dat dit product in de komende maanden verder wordt ontwikkeld en dat hiermee ook de tijd die nodig is om een uitslag te verkrijgen steeds korter wordt.

Voor alle organisatoren moet dit goed nieuws zijn, feitelijk een effectieve controle bij de poort die bepaald wie wel en niet verantwoord naar binnen mag. Uitdaging zal nog wel de beschikbaarheid zijn, al is de verwachting dat het aanbod in de loop van komende maanden ook beter kan worden georganiseerd.”

Is het niet slim als de overheid samen met onze branche legale samenkomsten aanbiedt voor bijvoorbeeld jongeren?

“Dat zou absoluut verstandig zijn. Op dit moment zitten we in de oriëntatiefase, waarbij op lokaal niveau al de eerste initiatieven tot stand zijn gekomen. Het staat nadrukkelijk bij ons als evenementenbranche op de agenda, hoewel we op dit moment dus wel echt afhankelijk zijn van de lokale overheid of men ons bij het ontwikkelen van initiatieven gaat betrekken.”

Tribunes en vuurwerk tijdens King of the Court (foto-SetVexy)

Hoe zie je de toekomst van events?

“Wat ons nu overkomt heeft ontegenzeggelijk effect op de ontwikkeling van live communicatie. De digitale mogelijkheden komen nu versneld over ons heen. Daarvan is ook de keerzijde zichtbaar. Deze crisis heeft de behoefte aan en de relevantie van live ontmoetingen benadrukt, maar ook aangetoond dat deze relevant moeten zijn. Daarbij wordt het vanwege alle data gemakkelijker de waarde van een online ontmoeting te bewijzen. Dat is bij een vluchtige ontmoeting op de vloer veel moeilijker.”

voetbalwedstrijd van oranje met veel publiek

Wat is de grootste les geweest?

“Dat goede crisescommunicatie heel belangrijk is. Dat stelt je in staat als je onder druk staat je processen beter te sturen en je kunt iedereen binnen het team beter gemotiveerd houden.”

Wat zou je tegen jouw collega’s in de branche willen zeggen?

“Dat zijn twee dingen. Ga allereerst sparren met mensen binnen én buiten jouw netwerk. Dan komen vanzelfsprekend andere zienswijzen en formules van samenwerkingen tot stand dan je gewend was te doen. Kijk daarnaast vooral goed naar je eigen merk. De markt gaat onherroepelijk krimpen, dus er is straks minder business te verdelen. Zorg dat je goed nadenkt over je persoonlijke brand, je eigen onderscheidend vermogen.”

Beeld: DenkProducties, Michiel Ton, Beurs van Berlage, King of the Court (SetVexy), Riemer Rijpkema