Corona-update #13: eventrecht-specialist verduidelijkt aangescherpte coronamaatregelen

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Man met mondkapje op laptop

De bestaande maatregelen die gelden vanaf 14 oktober 2020 worden verlengd tot en met halverwege december 2020. De nieuwe extra maatregelen lijken zeker effect te hebben op de evenementenbranche. Die extra maatregelen zien met name op situaties in de privésfeer/ vriendensfeer, maar zeker ook op zakelijke bijeenkomsten. Dit lijkt met grote mate van zekerheid te volgen uit de noodverordening (inclusief toelichting) die op 4 november jl. van kracht is gegaan. Daarbij is niet opgenomen dat de noodverordening geldt voor de duur van twee weken, zodat deze geldt tot het moment dat er een nieuwe noodverordening is aangenomen.

Evenementen zijn verboden. Onder evenementen vallen nu ook beurzen en congressen. Onderstaand een korte corona-update in dit overzicht van de regels:

Samenkomsten: meer dan 30 personen

Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:

– Noodzakelijke samenkomsten (niet zijnde samenkomsten die niet fysiek kunnen samenkomen of bijvoorbeeld betrekking op vermaak (zoals uitjes, borrel, etc.)

Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte.

Samenkomsten: tot 30 personen

Samenkomsten tot 30 personen kunnen plaatsvinden, maar alleen in besloten plaatsen (een aantal voor het publiek openstaande gebouwen worden gesloten, artikel 2.0 in de noodverordening).

Voor bruiloften geldt een maximum van 20 personen en voor een uitvaart geldt een maximum van 30 personen.

Echter, in de toelichting op de noodverordening is het volgende opgenomen:

Het is voor de horeca en zalencentra niet toegestaan om zalen te verhuren voor openbare of besloten bijeenkomsten. Dus ook zakelijk gebruik is niet toegestaan. Zalenverhuur aan  erkende onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten is wel toegestaan. Ook is zalenverhuur mogelijk indien een van de andere uitzonderingen uit artikel 2.0 aan de orde is, zoals een huwelijksvoltrekking of het gebruik als stembureau tijdens de verkiezing.

Dit zorgt voor onduidelijkheid en tegenstrijdigheid in de noodverordening.

AV-producties

Uit de eventbranche verneem ik dat werkzaamheden ten behoeve van AV-producties (audiovisuele producties, zoals webinars etc.) door de overheid worden aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten, die gedurende de extra maatregelen kunnen worden voortgezet. Dat geldt wanneer deze plaatsvinden in daartoe uitgeruste studioruimten als op overige locaties (zoals mogelijk toch een evenementenlocatie/ zalencentrum). Ook hier geldt dat de sprekers zoveel als mogelijk hun inbreng vanuit huis verzorgen, tenzij dat bijvoorbeeld technisch niet mogelijk is.

De audiovisuele productie dient wel noodzakelijk te zijn dan wel een educatief karakter te hebben. Een audiovisuele productie die voor de ‘fun’ wordt georganiseerd, is met grote mate van zekerheid niet toegestaan.

Voor elke samenkomst geldt..

– maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
– te werken met reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet toegestaan;
– de aanwezigen te placeren, waarbij geldt dat placering niet mag plaatsvinden in groepen van meer dan vier personen, tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder de uitzonderingen bedoeld in artikel 2.1a, tweede lid in de noodverordening;
– de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

Let op: dit is een weergave van de maatregelen zoals die nu bekend zijn gemaakt in noodverordeningen.