Eventplatform deelt overzicht nieuwe coronamaatregelen (o.a. wel/niet online events)

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Mondkapjes met blauwe achtergrond corona aansprakelijk

Om een daling van het aantal coronabesmettingen te bewerkstelligen, heeft de overheid besloten extra maatregelen in te zetten. De nieuwe coronamaatregelen zijn van kracht per 4 november 22.00 uur en in beginsel voor de duur van 2 weken.

Eerder deelden we al een overzicht van de voorgaande coronamaatregelen. In dit nieuwe overzicht van Eventplatform lees je meer over wat de invloed is van de nieuwe maatregelen bij evenementen, samenkomsten, AV-producties en livestreams.

Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden rondom de coronamaatregelen. Raadpleeg daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

Evenementen

Evenementen (‘alle voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak’) zijn verboden. Onder het begrip evenement vallen nu (onder andere) ook herdenkingsplechtigheden, beurzen en congressen en muziekvoorstellingen.

Samenkomsten met meer dan 30 personen

Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:

– Samenkomsten die vallen onder de Wet Openbare Manifestaties.
– Wettelijk verplichte bijeenkomsten – Denk aan vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten e.d.
– Noodzakelijke samenkomsten – Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte. Het is niet noodzakelijk als het ook zonder fysiek samenkomen kan of als het enkel gericht is op vermaak.
– Samenkomsten in onderwijs- en trainingsinstellingen.
– Samenkomsten voor kinderen tot en met 17 jaar.

Samenkomsten tot 30 personen

Voor samenkomsten tot 30 personen geldt dat deze zijn toegestaan, mits de samenkomst niet plaatsvindt in een voor het publiek openstaand gebouw. Hieronder worden ook zalencentra (en horeca) verstaan; het is niet toegestaan zalen te verhuren voor openbare of besloten bijeenkomsten.

Hierop zijn enkele uitzonderingen:

– Verhuur aan erkende onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten.
– Verhuur voor uitvaarten, huwelijksvoltrekking (tot 20 personen, serveren F&B niet toegestaan) en noodzakelijke & wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals hierboven beschreven.

AV-producties

Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties worden volgens de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet. Zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Uitgangspunt hierbij blijft wel: werk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen tenzij het niet anders kan en werk volgens de volgende voorwaarden:

– Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector
– (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
– Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt het dringende advies een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes; in het openbaar vervoer is dit verplicht.

In aanvulling hierop adviseren zij nog het volgende:
– Stel een projectplan op waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
– Stel een of meer personen aan – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol.
– Gebruik bouwhekken of borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passerend publiek op afstand te houden.

Livestream

In de toelichting op de noodverordeningen is ook nog benoemd dat gezelschappen in een theater of culturele instelling een voorstelling via livestream mogen verzorgen, als zij dat doen in de uitoefening van beroep en de locatie verder gesloten is. Ook activiteiten die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals, die nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak-en beroepsonderwijs, behoren hier toe.