Waarom in België vanaf 1 september wél grote events mogen worden georganiseerd

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×

Ondanks alle inzet van onder andere Fieldlab Evenementen, Eventplatform en initiatieven zoals Unmute Us blijft onze sector grotendeels ‘on hold’ staan. Dit terwijl we in landen om ons heen de evenementenbranche al open zien gaan.

Zo ook in België waar bijna alles op evenementengebied weer mogelijk is. Wij wilden weten hoe ‘ze’ dat daar gelukt is en gingen in gesprek met Vinciane Morel en Stijn Snaet (president en woordvoerder van Event Confederation; het Belgische equivalent van het Nederlandse Eventplatform).

Stijn-Snaet-woordvoerder-van-Event-Confederation - foto Verhoogen
Vinciane Morel - president van Event Confederation

Hoe is de Event Confederation tot stand gekomen?

Vinciane: “Toen covid in ons land kwam, zijn we een alliantie gestart voor alle eventspelers – agencies, suppliers, zaaleigenaars, cateringbedrijven – in België, zodat we onze sector goed in kaart konden brengen en we ons beter konden verdedigen. We zijn ook meteen sterk gaan lobbyen en protocollen gaan opmaken om de sector vlug te laten opstarten. Daarnaast was er ook een andere instantie bezig met het paritair comité. We zijn samengekomen en zo is Event Confederation ontstaan.”

Wat hebben jullie als Event Confederation gedaan om weer te kunnen opstarten?

Vinciane: “We zijn allereerst begonnen om de eventsector in kaart te brengen, zodat we het konden uitleggen aan de overheid. Daarnaast hebben we snel het Covid Event Risk Model ontwikkeld. Aan de hand van 21 parameters breng je als organisator een event in kaart en blijkt of het event covid-safe is of niet. Dat model is op 1 juli 2020 op de markt gebracht en was een uniek meetinstrument om voor de overheid te bepalen of een event door kon gaan.”

Stijn: “Het model kwam eigenlijk tot stand doordat vanuit de overheid al snel de keuze werd gemaakt dat alle events boven de 5.000 gasten werden uitgesloten. Dat gaf rust, maar tegelijkertijd gaf de corporate kant aan dat er tal van events zijn die op zeer veilige manier door kunnen gaan met beheersbare risico’s. Jullie willen met Fieldlab bewijzen wat wel en niet veilig is. Wij hebben gebruik gemaakt van de kennis over hoe het virus zich gedraagt en dat vertaalt naar een event-omgeving. De politiek zag dat dit een goede keuze was en daardoor konden er in de zomer best nog wat activiteiten doorgaan, met een max van 400 personen. Door de tweede en derde golf is dat wel even on hold gezet.”

Vinciane: “Toen kwam het Covid Safe Ticket [wat in de lijn ligt met ons Testen voor Toegang]. Een QR-code én legitimatie zijn verplicht en dat wordt goed nageleefd. Iedereen kan ook de scan-app downloaden en dat systeem wordt heel goed geïntegreerd binnen onze sector.”

Stijn: “De foto’s van vrolijke mensen op events, doen het nu ook goed bij de politiek. Daar kunnen ze hun beleid op verder bouwen.”

COVID test wattenstaafje in buis

Hoe is het contact tussen jullie en de overheid?

Stijn: “Het is heel intens, met veel begrip over en weer. Maar we zitten vaak vast aan de complexe staatsstructuur van België. We hebben in België namelijk drie regio’s [Vlaanderen, Wallonië en Brussel], ieder met een regionale regering. Uiteindelijk moet je dus zowel op nationaal als drie keer op regionaal niveau vechten voor de branche.

Daarbij zijn de steunpakketten niet in elke regio hetzelfde. In Vlaanderen is er goede financiële hulp gerealiseerd, maar in Brussel en Wallonië gaat het over bedragen die onvoldoende zijn voor de bedrijven.

Ook is het zo dat de horeca-federatie heel sterk vertegenwoordigd is. Wij waren als sector niet voldoende bezig met de vertegenwoordiging van onze industrie ten opzichte van de politiek, en dat heeft ons tijd – en dus geld – gekost. Hoe beter de politiek je industrie kent hoe beter het is om hulp te kunnen krijgen, daarom is het belangrijk om nu die vertegenwoordiging en die alliantie door de Event Confederatie te blijven behouden ook post-covid.”

Hebben jullie gebruik gemaakt van de Fieldlab-resultaten?

Stijn: “We hebben zelf zo’n 30 test-events georganiseerd. Maar heel eerlijk; dat was meer voor de politieke foto dan voor de echte inzichten. Jullie rapporten zijn dus zeker op een aantal tafels beland. Maar in de tussentijd waren er bij ons al gesprekken om weer langzaam open te gaan.

De Covid Safe Ticket-procedure was voor ons – kijkende naar de resultaten van Fieldlab – een herbevestiging van wat wij al hadden meegenomen. Daar komt bij dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen vrij snel gegroeid is. Daar hebben wij als sector heel hard op ingezet, en een deel van de bedrijven in onze sector zijn ook betaald voor het inrichten en uitbaten van vaccinatiecentra. Eénmaal toen de vaccinatiegraad omhoogging, zijn we begonnen met lobbyen om dit te koppelen aan maatregelen voor de bevolking, en dus ook voor onze brede event-sector.”

Hand bij pompje met desinfecterende gel

Houden jullie ontwikkelingen in andere landen in de gaten?

Stijn: “Dat proberen we absoluut, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat dat lastig is, omdat we door de overleggen met de drie regeringen heel veel tijd kwijt zijn.”

Met het feit dat vanaf 1 september events bij jullie mogen plaatsvinden [en in Brussel vanaf 1 oktober], rijst de vraag; hebben jullie nog tips voor ons rondom jullie beleid?

Vinciane: “Wij hebben vrij snel gekozen om gefaseerd open te gaan door middel van het Covid Event Risk Model, hiermee konden bepaalde locaties en events al opengaan, nu is dat model vervangen door het Covid Safety Ticket en kan er nog meer. Dat stapsgewijs denken heeft ons geholpen.”

Stijn: “En de bereidheid om te vaccineren heeft ons ook geholpen, want daardoor is de vaccinatiegraad zo hoog.”

Stay safe graffiti op de grond

Wat is jullie grootste les geweest tijdens deze pandemie?

Vinciane: “Dat het heel goed is dat we ons beter georganiseerd hebben als sector. Het is met zijn allen samen in plaats van ieder voor zich. De grote doorbraak voor onze sector kwam er toen we aan de politiek konden uitleggen dat wij instaan voor ‘het georganiseerd publiek leven’, wat dus ook voetbal, sport, events, beurzen, cultuur enzovoort inhoudt. Daardoor kregen we een heel breed draagvlak en gehoor bij de politiek.

Daarnaast hebben we als branche ook heel wat gedaan voor de overheid; zo zijn de vaccinatiecentra geregeld en gecoördineerd door de eventsector. En met de overstromingen van pasgeleden hebben we als sector intensief met het Rode Kruis samengewerkt. Dat ziet de overheid ook en waardeert dat.”

Stijn: “Ook de protocollen, het Covid Event Risico Model en andere professionele tools die nu bestaan, zorgen ook dat we in de toekomst beter voorbereid zijn op wat er mogelijk kan komen.”

Wat zou je tegen de Nederlandse collega’s in de branche willen zeggen?

Stijn: “Zorg dat je als sector een sterke federatie hebt die als volwaardige gesprekspartner geldt richting de overheid. Cijfers werken nou eenmaal dus als je aangeeft dat er vele duizenden bedrijven samen in één organisatie zitten, merken ze dat bij de overheid. Breng in kaart wat je economische waarde is, je werkgelegenheid, je omzet, je maatschappelijke relevantie, want politiek ligt nou eenmaal wakker van aantallen. Dus verenig je met zoveel mogelijk bedrijven, en vergeet even die onderlinge concurrentie.”

Beeld: Verhoogen.be