You, me, (vir)us: “Het doel is per 1 januari de 1,5 meter los te laten” (Marcel Elbertse, The Support Group & Fieldlab Evenementen)

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Marcel Elbertse, The Support Group & Fieldlab Evenementen (Photo- Marieke Dijkhof)

De eventbranche is al een half jaar in het hart geraakt! Er ligt een uitdaging voor ondernemers en freelancers om de komende tijd financieel goed te overbruggen, maar ook om het moraal (met het team) hoog te houden.

We vroegen Marcel Elbertse, oprichter en eigenaar van The Support Group, hoe hij deze pittige periode ervaart.  En evenzo belangrijk; wat hij ons kan vertellen over zijn rol in het team voor Fieldlab evenementen om te zorgen dat we zo snel mogelijk, en volgens de richtlijnen van het RIVM, weer events mogen organiseren zonder de anderhalve meter afstand.

Hoe gaat het met jou?

“Op dit moment wel goed. We zouden in 2020 een topjaar draaien met alle organisaties die onder The Support Group vallen, maar dat viel compleet in duigen. Ik kon toen twee dingen doen; met de pakken neer zitten en afwachten of volle bak aan de gang gaan om hier doorheen te komen. We kozen voor het laatste. Ook omdat we in maart al contact hadden met Ministerie van Economische Zaken. Zij zagen aankomen dat events tijdelijk verboden zouden worden, dus wilde Minister Wiebes met enkele zwaar getroffen branches, waaronder ons, praten om de situatie in kaart te brengen.”

“Bijzonder was dat Minister Wiebes in maart al aangaf dat mensen geëntertaind willen worden, dus dat we als branche klaar moesten zijn voor wanneer het weer mocht.”

Wat heeft dat gesprek opgeleverd?

“Door dat gesprek ben ik een tweesporenbeleid gaan volgen. Allereerst zijn we intensief met de overheid gaan samenwerken om hier samen doorheen te komen. Niet schreeuwen op het Malieveld, maar goed kijken wat er wel mogelijk is.

Ten tweede heb ik zo snel mogelijk alle bedrijven bij The Support Group gestimuleerd om werk te zoeken buiten de branche. Zo is ons pand in Zaandam verhuurd als ruimte voor de GGD, heeft een decorbedrijf een heel oefendorp gebouwd voor arrestatieteams van de politie en weer een ander bedrijf heeft de hele zomer een camping opgezet in Schoorl. Daarmee houden we de organisatie overeind.”

Zaal tijdens hyrbride event ProjectPlayground (Photo- Floris Heuer)

Is uit die meeting met het ministerie ook Fieldlab Evenementen ontstaan?

“Er volgden meerdere afspraken waar Eventplatform en Alliantie van Evenementenbouwers als vertegenwoordigers van de branche aanwezig waren. Zo konden we duidelijk maken dat er een hele keten van leveranciers en ZZP-ers achter zit. Door die gesprekken zijn ook aanpassingen in de regelingen voor de NOW en TVL tot stand gekomen. Ik heb in samenwerking met de overheid het Fieldlab naar mij toe getrokken en deze hele organisatie opgetuigd.”

Wat is het doel van Fieldlab Evenementen precies?

“We willen op basis van gevalideerde bouwstenen bewijslast ontwikkelen voor een veilige en betrouwbare aanpak in eventorganisatie. Dat doen we in co-creatie met bedrijven, overheden, wetenschap, belangenorganisaties en het publiek. Hiermee willen we vertrouwen creëren bij de Rijksoverheid en het publiek om zo versneld terug te gaan naar de oorspronkelijke manier van het organiseren van evenementen. Het doel is per 1 januari de 1,5 meter los te laten.

De stuurgroep bestaat uit zes personen, namelijk Riemer Rijpkema vanuit CLC-VECTA en Eventplatform, Steven Scheer vanuit Gemeente Rotterdam en veiligheidberaad, Sybrecht Lensink vanuit NOC*NSF en ikzelf. Daarnaast zitten er twee waarnemend leden vanuit de overheid bij. Alles wat we doen gebeurt pas als we het alle zes erover eens zijn. Het is echt een samenwerking tussen de sector en de overheid.”

BTB netwerkdiner event van effectgroep met cameraman (Photo: Tycho

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?

“We hebben eerst onder leiding van Pieter Lubberts een programmateam samengesteld en die hebben in kaart gebracht welke bouwstenen we nodig hebben. Dat hebben we teruggebracht tot zeven bouwstenen die werkbaar zijn, waaronder gedrag en luchtkwaliteit.

Elke bouwsteen heeft een team die het onderwerp verder uitdiept, samen met specialisten. Bij de bouwsteen luchtkwaliteit werken we bijvoorbeeld samen met TNO. Het onderwerp wordt helemaal uitgewerkt en er vinden in goed overleg diverse testen plaats.

Uiteindelijk gaat een complete bouwsteen via de stuurgroep van het Fieldlab op basis van de resultaten wat verantwoorde aanpassingen zijn waarmee het risico op coronaverspreiding kan worden verlaagd. Met dat advies gaan we naar het RIVM. Staan zij achter onze resultaten, dan gaat er een advies via het OMT naar het kabinet. Met goedkeuring van het kabinet kunnen een of meerdere bouwstenen een oplossing zijn om bijvoorbeeld de 1.5 afstand in bepaalde situaties los te laten.

Elke bouwsteen haalt een percentage van het risico weg. Door het stapelen van de bouwstenen willen we laten zien dat het risico dusdanig klein is dat het verantwoord is om events te organiseren.”

“Er is nooit nul procent risico. Dat was ook niet zo voor corona. Maar we willen gaan naar een verantwoord risico.”

Bewegwijzering tijdens event van effectgroep (Photo: Tycho

Hoe gaat dat in de praktijk werken?

“De regering legt de verantwoordelijkheid bij de lokale overheid, waardoor je te maken gaat krijgen met verschillende veiligheidsregio’s, die ieder afzonderlijk worden aangestuurd. De burgermeester is de voorzitter van een veiligheidsregio. De ene durft meer risico te nemen dan de ander.

In ons team zit iemand die bij het veiligheidsberaad zit, waar alle verantwoordelijke burgermeesters van de veiligheidsregio’s bij elkaar komen. Het is van belang om te proberen een landelijk beleid te voeren, zodat bijvoorbeeld de ventilatie zowel in Ahoy als in de Ziggodome op dezelfde manier wordt beoordeeld.”

“Een uitdaging is dat overheden iets voor de eventbranche willen goedkeuren, maar het dan ook in andere sectoren moeten gaan goedkeuren, waar andere risico’s of beperkingen gelden.”

Wat kunnen wij als branche doen?

“Het is heel belangrijk dat wij ons verenigen. Het is heel knap wat we met Fieldlab voor elkaar hebben gekregen in een korte tijd met het Event Platform en de Alliantie van Evenementen bouwers, maar we moeten een nog betere vuist maken. Ga producties als Sensation Amsterdam, F1 Zandvoort of een groot corporate event als branche kwantificeren. Want van deze events hebben meerdere branches profijt, namelijk ook de horeca, de hotels en de luchtvaart.”

“Men ziet niet voldoende wat de events doen voor zowel het welzijn van mensen als ook welke economische rol wij vervullen.”

Hoe kijk jij naar de toekomst?

“We gaan zeker terug naar hoe het was. Moet ook wel, want we snakken er allemaal naar. Of het nou een concert, een voetbalwedstrijd of een festival is. Ik verwacht wel dat er een opschudding gaat plaatsvinden in de branche. Zeker bij de publieksevenementen.”

BTB netwerkdiner event van effectgroep (Photo-Tycho's Eye) Photo: Tycho Müller | Tycho's Eye Photography
Event van FNV georganiseerd door effectgroep (Photo- Tycho's Eye) Photo: Tycho Müller | Tycho's Eye Photograph

Gaan we dat terugzien in de prijs van een ticket?

“De vraag is of consumenten dat zouden pikken. Ik denk het niet. Ik verwacht eerder dat men van bijvoorbeeld een festival van twaalf naar negen podia gaat. Daarnaast is het slim om naar nieuwe verdienmodellen te kijken, zoals bijvoorbeeld betaalde livestream van die events, publieks en B2B. Daarbij gezegd dat een livestream zeker niet de live beleving gaat vervangen.”

Geldt dat ook voor de leveranciers in de keten?

“Als ik kijk naar onze bedrijven; we hebben veel werk buiten de eventbranche en dat gaan we zeker proberen aan te houden. We zijn als branche operationeel erg sterk. Daarom zijn we door de GGD gevraagd te ondersteunen bij de corona-teststraten, maar ook voor ondersteuning bij schoolvaccinaties. Dit omdat we zo lekker snel schakelen,  van aanpakken weten en veel kennis hebben in operationeel organiseren. Wat dat betreft gaat er voor ons een wereld open. Sterker nog, we gaan er nu mensen op aannemen.

Ook de online events nemen een toevlucht. Bestaande events die tijdelijk een online variant hebben, zullen wellicht blijvend de streamingmogelijkheden aanbieden. Dat zorgt voor nieuw werk en nieuwe verdienmodellen voor bestaande of nieuwe leveranciers.”

Vesting Finance event van effectgroep (Photo - Tycho

Wat is je grootste les geweest?

“Behoud focus en aandacht. Wij waren zo gigantisch aan het groeien als bedrijf. Ik ben pas in deze corona tijd achter dingen gekomen, in zowel positieve als negatieve zin. Dat kwam omdat ik de focus kwijt was.”

Wat zou je tegen jouw collega’s in de branche willen zeggen?

“Heb geduld en vertrouwen. Het gaat even duren maar het gaat weer goedkomen, echt. Dat durf ik met 100% uit te spreken. In de tussentijd hebben we elkaar hard nodig om hier doorheen te komen, dus steun elkaar.”

Beeld: Tycho Müller | Tycho’s Eye Photograph, Floris Heuer