Obsession test met JDE Professional succesvol duurzaamheidschecklist voor events

Een gastbijdrage van Hans Klaver (Obsession)

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×

Niet duurzaam denken, maar duurzaam doen. Dat is wat wij bij Obsession belangrijk vinden binnen het bedrijf en bij de evenementen die wij organiseren.

Niet alleen wij kijken met een ‘groene bril’. De grootste koffie- en thee leverancier ter wereld, Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional maakt ook al langere tijd duurzame keuzes. Uit deze gedeelde visie op duurzaamheid is de duurzaamheidspilot georganiseerd welke is toegepast op het event Fair Flavours. “Wij zijn zeer blij met het resultaat van onze unieke methodiek, die ons klaarstoomt voor de toekomst,” aldus Gerben Plasmeijer, Algemeen Directeur bij Obsession.

De pilot moest uitwijzen of de door Obsession speciaal ontwikkelde duurzaamheidschecklist en bijpassende methodiek bijdragen aan het duurzamer organiseren van evenementen. Wij hebben de missie de checklist te gaan inzetten bij alle toekomstige evenementen die wij gaan organiseren.

Fair Flavours event

Het Fair Flavours event vond plaats in de duurzaamheidsweek van JDE Professional, waarin zowel intern als extern aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp. Tijdens het evenement kwamen ruim 60 bezoekers samen in Naturalis in Leiden. Ruim 100 personen keken online mee naar het evenement.

De eerste duurzaamheidschecklist voor evenementen

De checklist is onderverdeeld in zeven verschillende thema’s die invloed hebben op het verduurzamen van een evenement. Elk thema wordt beoordeeld op de mate van duurzaamheid: duurzaamst, goed en minst duurzaam. In de praktijk leidde dit tot duurzame keuzes in de verschillende categorieën. Bijvoorbeeld:

  • Geheel vegetarische catering met zogenaamde ‘no waste cake’; een taartje gemaakt van overgebleven producten om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Optimale afvalscheiding en geen gebruik gemaakt van plastic materiaal.
  • Gehuurde herbruikbare decorstukken.
  • Fysieke bezoekers zijn voorafgaand het event gestimuleerd om de duurzaamste keuze te maken op het gebied van mobiliteit. Via het registratieformulier konden zij aangeven hoe zij naar Naturalis zouden komen.  Hierdoor was het mogelijk om de CO2-uitstoot te berekenen. Dit werd gedeeld door te communiceren welk aantal bomen er in een jaar moet groeien of het aantal uren dat een 2.3 Megawatt windmolen moet draaien om de uitstoot te compenseren.
JDE_2021 - Duurzaamheids - Obsession - foto Nico Alsemgeest

Sociale duurzaamheid

Naast duurzaamheid op het gebied van milieu wordt in de checklist ook gelet op sociale duurzaamheid. Draagt het evenement bijvoorbeeld bij aan maatschappelijke projecten, educatie, inclusiviteit of diversiteit, dan heeft dit invloed op je duurzaamheidsgraad.

Tijdens Fair Flavours is er om die reden gekozen voor een ‘Sign Language Bar’, waar de bezoekers hun koffie konden bestellen door middel van gebarentaal. Hiermee wilden wij en JDE Professional inclusiviteit als thema op de kaart zetten. Op die manier droeg ook Naturalis als locatie bij aan de bewustwording van de waarde van biodiversiteit. Door de inzet van stagiaires scoorde dit evenement ook op het onderdeel educatie.

JDE_2021 - Obsession - foto Nico Alsemgeest - duurzaamheid

Toekomst

De pilot heeft een goed beeld gegeven van de duurzame keuzes die gemaakt kunnen worden bij het organiseren van een evenement. Door gebruik te maken van de duurzaamheidschecklist kregen zowel evenementenbureau Obsession als JDE Professional een goed beeld van de impact die dit evenement heeft gehad op het klimaat.

Aan de hand van een bepaalde methodiek, heeft Obsession de score terug kunnen geven aan JDE Professional. Uiteindelijk scoorde Fair Flavours een 9,3. Een mooie score, vond het projectteam van JDE Professional Fair Flavours. “De methodiek is een compleet verhaal, aangezien elke factor van de organisatie van een event is meegenomen en telkens een duurzame keuze wordt gestimuleerd,” aldus het projectteam van JDE Professional. De pilot heeft geresulteerd in een duurzaamheidsrapportage, waarvan Obsession de uitkomsten heeft teruggekoppeld aan JDE Professional.

Uitdagingen

In de toekomst willen wij bij ieder evenement gebruik maken van de duurzaamheidschecklist om elke opdrachtgever bewust te maken van diens keuzes. Door deze methodiek te volgen, werken wij – samen met onze opdrachtgevers – aan een betere toekomst.

“Sommige thema’s zijn veeleisender dan andere, omdat deze afhankelijk zijn van de gekozen leveranciers. Denk daarbij aan de locatie en cateraar. Het is daarom altijd van belang om de duurzame keuzes van leveranciers mee te nemen en duurzaam handelen integraal te maken binnen ons dagelijks denken en doen”, benadrukt Obsession’s Donna Steijn, projectmanager en duurzaamheid coördinator. “De samenwerking met JDE professional heeft laten laat zien dat het mogelijk is.”

Beeld: Nico Alsemgeest