Eventplatform biedt nieuw overzicht van de coronamaatregelen

Wat is verboden en wat mag nog wel?

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Vrouw met mondkapje achter laptop

Het coronavirus laat ons niet met rust, dus is het weer tijd voor nieuwe en strengere coronamaatregelen. De nieuwe maatregelen zijn van kracht per 14 oktober 22.00 uur, in aanloop naar 27 oktober wordt bekeken wat daarna nodig is. De routekaart met 4 risiconiveaus met maatregelen per niveau, dient daarbij als richtinggevend kader.

In dit document lees je meer over de nieuwe coronamaatregelen: het maximum aantal van 30 personen en de uitzonderingen daarop, het verbod op groepsvorming, de sluiting van de horeca en de verplichtingen van de organisator.

Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden rondom de coronamaatregelen. Raadpleeg daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

Samenkomsten met meer dan 30 personen

Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:

 • Beurzen – Het maximum aantal bezoekers dat mag worden toegelaten wordt i.s.m. de Veiligheidsregio vastgesteld.
 • Samenkomsten die vallen onder de Wet Openbare Manifestaties
 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten – Denk aan vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten e.d.
 • Noodzakelijke samenkomsten – Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte. Het is niet noodzakelijk als het ook zonder fysiek samenkomen kan of als het enkel gericht is op vermaak.
 • Educatieve samenkomsten en samenkomsten in onderwijs- en trainingsinstellingen
 • Samenkomsten voor kinderen tot en met 17 jaar
Chasse Theater coronaproof opstelling in rijen

Samenkomsten tot 30 personen

Voor samenkomsten tot 30 personen (bijvoorbeeld congressen en vergaderingen) geldt dat:

 • Een reservering & gezondheidscheck verplicht is
 • Reserveringen van meer dan 4 personen niet zijn toegestaan
 • Placeren moet en in groepen van maximaal 4 personen
 • Het mag geen publiek toegankelijk evenement en ter vermaak zijn – tenzij het tot de reguliere activiteiten van het gebouw behoort waarin ze plaatsvinden (bv. bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters, musea, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, speelhallen en markten)

Verbod op groepsvorming

Met meer dan 4 personen die min of meer bij elkaar horen, bij elkaar komen voor een samenkomst zoals hierboven beschreven, is verboden tenzij je dat doet vanwege:

 • Beroep, bedrijf of vereniging – indien noodzakelijk, maximaal 100 personen
 • Een huwelijksvoltrekking – maximaal 30 personen

Sluiting eet- en drinkgelegenheden

De verplichte sluiting van drink- en uitgelegenheden geldt voor alle publiek toegankelijke plekken waar ter plaatste eten of drinken wordt verstrekt en genuttigd. Als de eet-en drinkgelegenheid is gevestigd in bijvoorbeeld een bioscoop of theater, hoeft alleen de eet- en drinkgelegenheid dicht. De uitzonderingen:

 • Niet publiek toegankelijk – bijvoorbeeld in een congrescentrum
 • Voor hotelgasten in hotels
 • Als er niet ter plaatse wordt gegeten en/of gedronken

Verplichtingen organisator

Je bent verplicht om:

 • Maatregelen te nemen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
 • Ervoor te zorgen dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon
 • Ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
 • Maatregelen te nemen waarmee stromen van de personen die samenkomen, worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft
 • De hygiënemaatregelen te nemen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan
Overzicht acties EventPlatform

Beeld: Chasse Theater en Eventplatform