Linda Weening

Linda Weening is specialist evenementenvergunningen en corona coördinator bij evenementen. Kort gezegd helpt ze evenementenorganisaties en de overheid bij het vergunningenproces. Daarbij maakt en verzamelt ze de stukken die bij de vergunningaanvraag horen, zoals een veiligheidsplan, een akoestisch plan of een ecologisch rapport. Sinds corona hoort daar ook een coronaplan bij.

Linda Weening

Alle artikelen van Linda