Praktijkervaringen met Testen voor Toegang

We mogen nu al een tijdje evenementen organiseren met het gebruik van een coronatoegangsbewijs. Fijn, maar iedereen loopt tegen vragen aan die lastig zijn om uit te zoeken of waar zelfs nog geen antwoord op is. Ik heb al een aantal evenementenorganisaties mogen helpen bij het maken van het Covid-19 plan ten behoeve van het vergunningentraject. Graag deel ik mijn ervaringen met jullie.

Maatregelen per evenement op een rijtje

Voordat ik de specifieke ervaringen en voorbeelden met jullie deel is het goed om eerst een beeld te hebben van de maatregelen die nu (06-07-2021) gelden voor:
1. Evenementen met Testen voor Toegang,
2. Geplaceerde evenementen en
3. Doorstroom evenementen.

Zie daarvoor hier het overzicht dat gemeenten en hulpdiensten gebruiken. De ervaringen die ik met jullie deel gaan met name over evenementen waarbij gewerkt wordt met Testen voor Toegang. Dus waarbij de 1,5 meter mag worden losgelaten.

route toegang voor testen

Ervaring 1: Welke events mogen gebruik maken van testen voor toegang

Ik kreeg de vraag van een kennis of zij haar bruiloft voor 80 personen op een vaste evenementenlocatie mocht organiseren met behulp van Testen voor Toegang.
Als je naar de website van Testen voor Toegang kijkt leek het er in eerste instantie op dat alleen vergunningplichtige evenementen vanaf 1.000 personen en evenementen in vaste evenementenlocaties vanaf 3.000 personen, gebruik kunnen maken van Testen voor Toegang. Dit is echter niet het geval. Wat er bedoeld wordt is dat bovengenoemde partijen verplicht zijn zich te melden bij Testen voor Toegang om te bepalen of de testcapaciteit voldoende is. Evenementen met een lager bezoekersaantal dan deze zijn al in een schatting met betrekking tot het Testen voor Toegang meegenomen. Kleinere evenementen mogen dus ook gebruik maken van Testen voor Toegang.

Via Rijksoverheid is er informatie te vinden over COVID-19 en evenementen, maar voor bruiloften en uitvaarten heeft de Rijksoverheid aparte pagina’s. Daar staat dat gasten en bezoekers van bruiloften en uitvaarten 1,5 meter afstand moeten aanhouden. Betekent dit dan dat ze (nog) geen gebruik mogen maken van Testen voor Toegang?

Wanneer ik deze vraag bij het contactcenter van het ministerie van buitenlandse zaken (+316 8238 7796 is het WhatsApp nummer voor vragen over coronabewijzen voor reizen of evenementen) neerleg wordt ik verwezen naar pagina’s waar ik het antwoord niet kan vinden. Ik heb de vraag nog één keer teruggelegd, maar de overheid lijkt geen antwoord te hebben op mijn vraag. Het is dus aan onszelf om op basis van ons gezond verstand een keuze te maken.

Ervaring 2: Inhoud COVID-19 plan van het hoofdstuk ‘Gecontroleerde instroom’

Graag deel ik met jullie de inhoud van het hoofdstuk ‘gecontroleerde instroom’ van mijn COVID-19 plan. Dit verschilt natuurlijk per evenement, maar onderstaande omschrijving is van toepassing op een evenement dat gebruik maakt van Testen voor Toegang.

Van de gehele route die bezoekers afleggen, is de plek waar het coronatoegangsbewijs gecontroleerd gaat worden, de “coronacheck”, het meest risicovol. Op deze plek komen de meeste mensen bij elkaar. Met andere woorden op deze plek is het de grootste uitdaging om de afstand te bewaren.

De instroom kun je op verschillende manieren reguleren. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van tijdsloten, meerdere ingangen gebruiken of gebruik maken van een bepaalde (eenrichting)route.

Bij de coronacheck moet je werken met rijen waar je voor en achter je 1,5 meter afstand kunt bewaren van elkaar. Dit kun je bijvoorbeeld aangeven met stippen op de grond. Maar je moet ook links en rechts naast je bezoeker 1,5 meter vrij houden. Dus als je bijvoorbeeld een rij van 1 meter breed maakt voor bezoekers en vervolgens 1,5 meter vrij laat kun je bepalen hoeveel rijen je kunt maken en dus hoeveel personen er in hoeveel tijd binnen komen. Dan weet je ook of je met tijdsloten moet werken.

Zorg ervoor dat je in het gebied waar gescand wordt ruimte inplant waar je, wanneer iemand een rood scherm krijgt, samen kunt nagaan wat er mis is. Houdt het helpdesk-nummer van de CoronaCheck bij de hand (0800-1421). Mocht deze persoon geen groen scherm krijgen dan moet hij of zij het evenement verlaten. Maak een logische uitgang voor deze persoon zodat de doorstroom niet wordt geblokkeerd. En plan personeel in dat dit soort ‘problemen’ kan oplossen.

Ervaring 3: Registreren

Van een festival dat ik mag helpen kreeg ik de vraag of zij ál hun bezoekers moeten registreren? Zij zijn namelijk de verkoop van tickets al gestart in de tijd dat we nog niet wisten wat er mogelijk was en dat we dus zouden moeten gaan registreren. Sommige bezoekers hebben dus voor meerdere mensen een ticket gekocht.

Het antwoord is ja, alle bezoekers moeten zich registreren. De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 geeft aan in artikel 5.1.1 lid b. dat een evenement slechts wordt georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

  • volledige naam
  • datum en tijdstip van aankomst
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Ervaring 4: Toegangsbewijs én een gezondheidscheck?

Verschillende keren heb ik de vraag gekregen of je ondanks het toegangsbewijs toch een gezondheidscheck moet doen. Ja, dat moet helaas wel. Dit is terug te vinden in artikel 5.1.1 lid a. van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Ik moest het de eerste keer ook nakijken omdat het dubbel is. Ik denk dat, onder het mom van ‘better safe than sorry’, en omdat je in de tussentijd (tussen test en evenement in) nog de kans hebt gehad om besmet te raken, toch voor deze maatregel is gekozen.

Ervaring 5: Gezondheidscheck

De organisatoren waar ik mee werk hebben de gezondheidscheck allemaal op een andere manier ingericht. Het handigste is om dit in ieder geval van te voren te doen. Bijvoorbeeld via een QR code, de website, of een daarvoor gemaakte app. Je kunt er ook voor kiezen om het ter plekke te doen, middels een papieren vragenlijst, maar dit geeft weer rijen en bespoedigt de doorstroom niet. Via deze link vind je de vragen die je moet stellen aan je bezoekers.

Het gaat er bij de gezondheidscheck om dat je een bevestiging krijgt dat je gasten geen COVID-19 ziekteverschijnselen hebben. Het is dus niet voldoende om alleen te communiceren dat als men klachten heeft dat men niet mag komen. Je moet actief aan je gasten vragen, binnen 4 uur voordat ze naar het evenement komen, of zij geen klachten hebben die gerelateerd kunnen zijn aan COVID-19.

Ervaring 6: Kaartverkoop aan de deur

Volgens de COVID-19 maatregelen mag je in principe kaarten aan de deur verkopen. Dit is echter niet handig. Het is de bedoeling dat je de in- en uitstroom reguleert. Als je niet weet hoeveel mensen er op de bonnefooi komen dan heb geen zicht op de instroom en zou het zomaar eens heel druk kunnen worden in het gebied waar je nog 1,5 meter moet aanhouden.

Als je er toch heel graag kaarten aan de deur wil verkopen:

  • Plaats de ticketverkoop dan achter de plek waar de toegangsbewijzen gescand worden, de ‘coronacheck’. Dan hoef je bij de ticketverkoop in ieder geval geen 1,5 meter meer aan te houden;
  • Houd er rekening mee dat deze bezoekers ook nog geen gezondheidscheck hebben gedaan en ze zich nog niet hebben geregistreerd. Er moet dus ook ruimte zijn om deze 2 posten in te richten.
  • En ga in overleg met de hulpdiensten om samen te kijken of kaartverkoop aan de deur mogelijk is. Kijk samen hoeveel ruimte er is: wellicht kun je de bezoekersstroom verdelen over 2 of  meerdere ingangen (brengt natuurlijk wel extra kosten met zich mee). Daarnaast is de veiligheid en dus de reactie van de hulpdiensten ook afhankelijk van andere factoren zoals de hoeveelheid bezoekers en het type bezoekers dat je verwacht.