Update 19 juli: aanpassingen garantiefonds evenementen

Door het plotselinge besluit om van 10 juli tot en met 13 augustus geen ongeplaceerde evenementen toe te staan (uitgezonderd doorstroom evenementen), is de tweede kamer in gesprek om te kijken of extra steun mogelijk en wenselijk is voor de evenementensector.

De overheid bespreekt 2 opties voor extra steun voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 10 juli tot en met 13 augustus. Daarna worden óf deze opties verlengd óf ze vervallen en de garantieregeling zoals we hem nu kennen gaat weer in. Deze is geldig tot 1 januari 2022.

Optie 1. Aanpassingen in het Garantiefonds

 • De vergoeding verhogen van 80% subsidie naar 100% subsidie; voor wat betreft het garantiefonds wordt de einddatum 3 september aangehouden zodat de organisatie nog 3 weken de tijd heeft om duidelijkheid te bieden over evenementen tot 13 augustus. Let op: het evenement moet dus gepland zijn tussen 10 juli en 13 augustus;
 • De aanmeldtermijn voor het garantiefonds wordt tijdelijk losgelaten;
 • Het aantal eerdere edities wordt teruggebracht van 2 naar 1;
 • Artiesten buiten de EU vallen ook onder de subsidiabele kosten.

Optie 2. Maatwerk evenementen ofwel tegemoetkoming evenementen

Evenementen die geen aanspraak maken op het Garantiefonds kunnen aanspraak maken op deze optie mits:

 • Het event in Nederland plaatsvindt;
 • Het verboden wordt door de maatregelen van 9 juli 2021, en daarop geannuleerd moet worden door de organisator;
 • Het publiek toegankelijk is;
 • Het vergunnings- of meldingsplichtig is;

Er is een drempelsubsidie van €2.500,- en je kunt alleen de reeds gemaakte kosten laten vergoeden. Kosten die je niet kunt laten vergoeden zijn:

 • Vaste activa
 • Het terug laten betalen van tickets
 • Gederfde inkomsten

Let op: als je gebruik maakt van het Garantiefonds kun je geen gebruik maken van deze regeling en andersom.

Deze informatie kun je terug lezen in deze Beslisnota van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De voorgestelde wijzigingen moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. We houden het nieuws in de gaten. Mocht er iets anders besloten worden dan kom ik hier zo snel mogelijk op terug.