Xtra Xtra's

“AI en andere nieuwe ontwikkelingen zorgen voor juridische spanning bij evenementen” (Jan de Wrede, Marxman Advocaten)

In gesprek met de evenementenrecht-specialist

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×

Algemene voorwaarden, contracten, aansprakelijkheid… zeg eens eerlijk. Hier wil je je toch helemaal niet mee bezig houden tijdens de organisatie van een evenement? Snappen we! Maar pas op, want het is cruciaal om deze (en andere juridische zaken) goed op het vizier te hebben.

Of zoals Jan de Wrede van Marxman Advocaten in een gesprek met ons aangaf: “Je kunt beter vooraf checken dan achteraf repareren.” Dat bleek niet het enige interessante inzicht, want er gebeurt genoeg in de wereld dat gevolgen heeft voor de evenementenbranche.

Welke grote verandering heeft er sinds corona plaatsgevonden?

“Kijk je naar de juridische kant rondom evenementen, dan heeft er in de afgelopen jaren een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden. Voor corona lag de focus vooral op de feitelijke zaken in een overeenkomst, zoals het aantal gasten, welke artiest, wat je culinair kon verwachten etcetera. Artikelen over overmacht en annulering stonden er wel tussen, maar dat was meer ‘om het compleet te maken’. Dat is inmiddels totaal anders.”

Jan de Wrede - De Kempenaer Advocaten

Zag je dit ‘live’ gebeuren toen de overheidsmaatregelen kwamen?

“Zeker. In het begin was er veel discussie over wat overmacht is en wat niet. Gelukkig kwamen partijen er vaak zelf wel uit. Dat ‘samen oplossen’ binnen de hele keten heb ik echt als iets moois ervaren in die tijd.”

Wat mooi. Zaten er geen rotte appels tussen?

“Ik heb helaas ook opdrachtgevers gezien die misbruik maakten van het kosteloos verplaatsen. Dan waren er geen overheidsmaatregelen en dus geen optie tot kosteloze verplaatsing, maar dan besloot een locatie uit goede wil toch mee te denken met een organisatie. Was het event eenmaal met bijvoorbeeld veertien maanden verplaatst, dan werd een week later het event geannuleerd. Omdat het nog zo ver vooruit was gepland, hoefden dan geen annuleringskosten te worden betaald. Ik vind dat echt kwalijk, maar er viel niets tegen te doen.”

Dat zal nu anders zijn?

“Absoluut. Toen dit bekend werd, zijn enkele bepalingen meteen aangescherpt. Maar voor sommige locaties was het kwaad al geschied. Daardoor gaan we steeds meer naar een Amerikaans model.”

Wat bedoel je met het ‘Amerikaans model’?

“In Nederland geldt de inhoud van een contract, maar we hebben ook nog de wet en een bepaalde billijkheid. In Amerika geldt ook de wet, maar wordt veel ingekleed door rechterlijke uitspraken. Staat het niet in het contract genoemd, dan geldt het daar niet. Met als gevolg dat je alles probeert in te dekken in de overeenkomst.”

Dat betekent dus nog meer kleine lettertjes lezen?

“Helaas wel. Het kost allemaal veel meer tijd. Ook omdat overeenkomsten bij corporates nog sneller langs de afdeling Legal gaan. Ik wil mensen echt meegeven dat men moet waken dat het allemaal niet te juridisch wordt. Behoud een praktische insteek en schat risico’s gewoon goed in. In de tijd dat de overeenkomsten geschreven en door de andere partij gecheckt moeten worden, blijven opties op locaties, artiesten en dergelijke staan. Dat is niet ten gunste van de evenementenbranche.”

Heeft die verandering ook nog een positief effect?

“Contracten worden steeds duidelijker. Bovendien is alles aan de voorkant geregeld. Dat is slim, want je kunt beter in goede tijden juridische zaken regelen, dan in slechte tijden.”

Zijn er nog andere zaken die je de laatste tijd opvallen?

“Ik heb recent een eventlocatie geadviseerd over gehoorschade omdat een bezoeker een claim had neergelegd, omdat hij gehoorschade had opgelopen bij een event dat bij hen plaatsvond.”

Moet je dat niet richting de organisator in plaats van naar de locatie doen?

“Dat is het lastige punt. Als je de locatie aan een organisator verhuurt, dan heb je geen rechtstreekse relatie met de bezoeker. Maar je hebt wel een bepaalde zorgplicht; namelijk het zoveel als mogelijk proberen te voorkomen van schade bij bezoekers. Deze bezoeker beroept zich op de onrechtmatige daad van de locatie. Oftewel, de secundaire aansprakelijkheid. Daar komt bij dat tussen de organisator en de locatie vaak een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, wat je als locatie beschermt om door de organisator een dikke claim te krijgen. Echter geldt dat niet als de bezoeker jou rechtstreeks benadert. In het geval van gehoorschade is het wel moeilijk om als bezoeker gelijk te halen, want je moet kunnen aantonen dat de tinnitus echt tijdens het evenement op jouw locatie is veroorzaakt.”

Hoe ga je hier als locatie, of ander type leverancier, mee om?

“Je kunt altijd uitgaan van het kelderluik-arrest. Heel gechargeerd; hoe groter het risico op schade, hoe meer je als organisator, locatie of leverancier je best moet doen om dat te voorkomen. Dus welke maatregelen heb je genomen om mogelijke schade te beperken.”

Een andere ontwikkeling die gaande is, is die van Artificial Intelligence. Hoe kijk jij daarnaar?

“Juridisch gezien zitten er nogal wat haken en ogen aan. Zo geeft ChatGPT duidelijk aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hetgeen ze aanleveren. Jij bent dus juridisch verantwoordelijk voor het gebruik en toetsen ervan. Verder geeft ChatGPT in haar voorwaarden aan dat ze alle input die jij ze geeft mag hergebruiken voor andere doeleinden. Vanuit privacy ligt dit erg gevoelig, want wil je al die data over jouw opdrachtgever, de gasten of het programma wel met zo’n AI-tool delen?”

Dat is inderdaad een belangrijk punt. Zijn er nog meer zaken rondom AI die zo gevoelig liggen?

“Wat te denken van auteursrecht en intellectueel eigendom. Als jij iets bedenkt dan mag iemand anders dat niet zomaar kopiëren of gebruiken. Maar als jij dingen invoert in ChatGPT en daar komt een mooie tekst uit, dan heb jij die tekst niet zelf bedacht, waardoor anderen die tekst ook mogen gebruiken. Wist je trouwens dat je volgens de voorwaarden van ChatGPT moet aangeven bij een bericht dat dat van ChatGPT afkomstig is? Heb jij ergens al eens zo’n melding gezien bij een bericht?”

Marxman Advocaten - typemachine met copyright claim

En verder?

“Vaak spreek je met een opdrachtgever af dat je als organisator de intellectuele eigendommen aan hen overdraagt. maar je kunt niet iets overdragen wat je niet zelf hebt. Daardoor kan je in de problemen komen, want de opdrachtgever wil misschien niet dat teksten worden hergebruikt, terwijl jij niet het recht hebt om dat af te dwingen.”

Belangrijke zaken als ik het zo hoor.

“Absoluut. Wat dat betreft wil ik echt meegeven; ga niet zelf zitten rommelen met voorwaarden en schroom niet even te bellen met een specialist die je waarschijnlijk zeer snel duidelijkheid en daarmee rust kan geven.”