Welke invloed heeft de samenleving op een eventconcept?

Een event staat niet op zichzelf. Je bent afhankelijk van vele factoren. Én er is veel invloed van buitenaf. Dat is iets wat we vaak vergeten als we bezig zijn met het bedenken of produceren van een eventconcept.

Ontwikkelingen in de samenleving

Vooral in snel veranderende tijden zoals deze, is het nodig om bewust te zijn van de maatschappij om je heen en wat er zich afspeelt. Onder andere door social media kan je doelgroep of de samenleving waar je midden in staat, van inzicht veranderen. Denk aan de Black Live Matters beweging of het coronavirus. Ontwikkelingen die invloed hebben op je organisatie, eventconcept en boodschap. Ontwikkelingen waarop je als organisatie zelf geen invloed hebt, maar die er wel zijn en waar je wat mee moet!

Als organisator van events moet je er alles aan doen om je event en boodschap goed neer te zetten in de veranderende wereld. Mocht je geen goeie omgevingsanalyse maken in je eventconcept, dan kan je de plank volledig misslaan en in extreme gevallen je doelgroep niet bereiken of tegen je keren. Of het nou om interne of externe events gaat.
Daarom is het van belang om scenario’s te schetsen. Om vooruit te kijken welke ontwikkelingen er zijn en wat voor effect deze kunnen hebben op je event.

Nou is scenarioschetsen een vak apart. Een echte discipline, die je zeker in moet zetten als je grote events produceert in een langere campagne met veel impact. Toch zijn er kleine methoden die je kan toepassen om toch bewuster om te gaan met je maatschappelijke omgeving. Graag introduceren wij de STEEP analyse. Een methode die wij vaak met klanten gebruiken om inzicht te krijgen in invloedrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

STEEP Analyse

De STEEP analyse wordt vaak gebruikt door organisaties die meer duidelijkheid willen over hoe omgevingsfactoren invloed gaan hebben op hun business of target group. De analyse is gebaseerd op 5 thema’s die worden bekeken en daarna gewogen. Welk thema heeft het meeste invloed op mijn doelgroep? De analyse is niet statisch en wordt dus doorlopend gedaan. De wereld blijft veranderen, dus zorg dat je blijft analyseren.

Social

Alle sociale factoren die van invloed zijn. Denk aan consumenten trends. Lifestyle ontwikkelingen. Zelfs inkomensverdeling of bevolkingsontwikkeling.

Vooral bij events gericht op een nieuwe doelgroep is het belangrijk om dit soort factoren mee te nemen. Leef je in in de sociale wereld van je klanten

Technological

Dan gaat het om nieuwe technologische ontwikkelingen. Denk aan de komst van 5G en TikTok of het toenemende gebruik van drones. Maar ook privacy en technologie vallen hieronder.

Natuurlijk heeft dit invloed op de techniek die je gebruikt op een event. Maar het gaat nog verder. Hoe digibeet is je doelgroep? Is er een juist een hang naar minder technologie? Zijn nieuwe technologieën concurrentie voor mijn event of juist een aanvulling? Kansen genoeg.

Economical

hoe staan we er economisch voor? Hebben mensen veel te besteden? Waar geven mensen geld aan uit? Hoe staat de branche van jouw organisatie of opdrachtgever er financieel voor? Belangrijke informatie om rekening mee te houden bij het ontwerpen van je evenconcept.

Environmental

Zeker de laatste paar jaar een hele belangrijke geworden. Duurzaamheid. Wat zijn de ontwikkelingen en hoe raken die ons? Is het gedrag van de markt en de wens van de doelgroep veranderd? Sommige events zijn volledig vegan, vanwege de wens vanuit de samenleving.

Political

De politiek heeft wel degelijk invloed op de wereld van events. Als het nou gaat om vergunningen, privacy regels of 1,5 m afstand.

De 5 thema’s van STEEP overlappen elkaar. Techniek en politiek komen elkaar tegen als het om privacy wetgeving gaat bijvoorbeeld.

Leuk die thema’s… en nu?

Bij elk thema stel je jezelf de volgende 2 vragen:

  • Welke toekomstige trends of ontwikkelingen zijn van invloed op onze huidige en toekomstige klanten/doelgroep?
  • Wanneer zullen die ontwikkelingen zich voor doen?

Als je alle vijf de thema’s op die manier afgaat, krijg je een duidelijk beeld van ontwikkelingen die invloedrijk kunnen zijn voor jouw eventconcept. Het is geen uitputtende lijst met ontwikkelingen, maar er bij stil staan helpt al enorm. Bewust de tijd ervoor nemen, zal niet alleen richting geven, maar je als event organisator ook bewuster maken van hoe je events neer wil zetten.

Neem de tijd voor een STEEP analyse en creëer events die passen bij de samenleving, jouw boodschap en jouw doelgroep. Om zo te laten zien dat jullie als organisatie midden in de samenleving staan.