Update 27 oktober: coronaregels capaciteit en toegang bij evenementen

In dit artikel zet ik de meest recente coronaregels voor de evenementenbranche uiteen, meer specifiek met betrekking tot (i) capaciteit en (ii) coronatoegangsbewijs bij evenementen.

Evenement

Eerst bespreek ik kort wat onder een ‘evenement’ valt. Onder ‘evenement’ valt “elk voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak.” Daarnaast wordt onder ‘evenement’ het volgende verstaan: “Er is sprake van een evenement als er op een locatie sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Ook een braderie, een professionele wedstrijd of congres zijn evenementen.

Een bedrijfsfeest wordt niet als een ‘evenement’ aangemerkt in de zin van de wet, nu dat een niet voor ‘publiek toegankelijke verricht van vermaak’ is. Het wordt aangemerkt als een besloten bijeenkomst.

Kijken we vervolgens naar de coronaregels voor evenementen dan zijn de capaciteit en toegangsbewijs belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Capaciteit

  • Voor evenementen buiten geldt geen maximum capaciteit.
  • Voor evenementen binnen met vaste zitplaats geldt geen maximum capaciteit.
  • Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats, geldt een maximum van 75% van de capaciteit.

Wanneer een bedrijfsfeest wordt georganiseerd in het eigen bedrijfspand, dan geldt er geen beperking qua capaciteit. Wel rust een verplichting op de werkgever om zorg te dragen voor een veilige (werk)omgeving.

Coronatoegangsbewijs

Voor de meeste evenementen is een coronatoegangsbewijs verplicht. Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor onder andere de volgende plaatsen:

  • horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
  • evenementen, zoals festivals, feesten en optredens;
  • zakelijke evenementen, zoals een congres;
  • bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.

Op de website van de Rijksoverheid stond weergegeven dat een coronatoegangsbewijs bij evenementen niet nodig was voor werknemers, vrijwilligers en artiesten die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (dus bijvoorbeeld niet voor de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en artiesten niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich voorafgaand aan een activiteit te laten testen.

Deze tekst is niet meer te zien op de website van de Rijksoverheid. Het is de vraag of dit per ongeluk is verwijderd of dat de verwijdering met een reden is gebeurd, namelijk dat de uitzondering niet meer geldt voor die groepen personen. Nu ik vanuit de Rijksoverheid geen bericht heb vernomen dat de uitzondering voor de betreffende groepen personen niet meer geldt, ga ik er vooralsnog vanuit dat de uitzondering nog steeds geldt.

De organisator van een evenement dient de bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. In bepaalde gevallen kan dit (ook) de eigenaar/ exploitant van de evenementenlocatie zijn, wanneer voor de locatie een coronatoegangsbewijs verplicht wordt gesteld.

De uitdaging zit er tegenwoordig in als de werkgever een feest organiseert. Wanneer het feest wordt georganiseerd in het bedrijfspand, dan is er niets aan de hand, omdat van een werknemer geen coronatoegangsbewijs gevraagd mag worden en betoogd kan worden dat het feest onder de werktijd valt. Let op: de werkgever kan dan wel aansprakelijk zijn voor letsel of schade die door de werknemer wordt ondervonden.

Wanneer het feest wordt georganiseerd op een evenementenlocatie of een restaurant, dan kan het problematischer worden. Immers, het feest zou niet onder werktijd kunnen vallen zodat het feest als een ‘evenement’ aangemerkt zou kunnen worden. In dat geval zou de werkgever als organisator van de werknemer een coronatoegangsbewijs moeten vragen. Echter, op grond van de privacyregels mag dat niet.

Dat zou kunnen worden opgelost door (i) het feest door een externe partij te laten organiseren en die de verantwoordelijkheid te geven om op coronatoegangsbewijzen te controleren dan wel (ii) de locatie-eigenaar de verantwoordelijkheid te geven om op coronatoegangsbewijzen te controleren. Er dient dan wel te worden afgesproken dat de externe organisator dan wel de locatie-eigenaar de informatie met betrekking tot de coronatoegangsbewijzen niet met de werkgever deelt.

Naast het coronatoegangsbewijs dient niet te worden vergeten dat ook het identiteitsbewijs van de betreffende persoon gecontroleerd dient te worden.

Persconferentie dinsdag 2 november

Op dinsdag 2 november 2021 is er weer een persconferentie van Rijksoverheid met betrekking tot nieuwe coronaregels die mogelijk van invloed zijn op evenementen. Het is om dit moment nog onduidelijk welke maatregelen precies worden genomen.

Het is daarbij de vraag of er veranderingen komen met betrekking tot hetgeen in dit artikel aan bod is gekomen. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Beeld: Studio Gambar