Update 12 november: coronaregels evenementen

Op basis van de persconferentie van 12 november jl. gelden de volgende maatregelen voor evenementen van 13 november 2021 tot en met 4 december 2021:

  • Evenementen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur, behalve voor concerten, bioscopen, theaters en andere culturele locaties;
  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats;
  • Iedere bezoekers van 14 jaar en ouder dient een coronatoegangsbewijs te hebben en een geldig identiteitsbewijs te tonen;
  • Er mogen maximaal 1.250 bezoekers per ruimte aanwezig zijn;
  • Een vaste zitplaats en het maximum aantal bezoekers per ruimte van 1.250 geldt niet voor evenementen met doorstroom (zoals een beurs).

Horeca is geopend tot 20.00 uur. De vraag rijst dan of de horeca bij evenementen of festivals ook tot 20.00 uur open zijn, terwijl het evenement (inhoudelijke deel) tot 18.00 uur mag duren?

Het lijkt erop dat de horeca bij evenementenlocaties tot 20.00 uur open mag zijn, nu op de website van Rijksoverheid het volgende is geschreven: “Bij de entree van het evenement of festival laat u uw coronatoegangsbewijs zien. U kunt daarna ook gebruikmaken van de horeca tijdens het evenement of festival. Let op: de horeca sluit om 20.00 uur. Afhaalmogelijkheden mogen langer open blijven.

We moeten afwachten of het ook daadwerkelijk zo uitgelegd moet worden of dat de horeca bij evenementen of festivals ook tot 18.00 uur open mogen zijn.

Bedrijfsfeest in eigen pand?

Een bedrijfsfeest wordt niet als een ‘evenement’ aangemerkt in de zin van de wet, nu dat een niet voor ‘publiek toegankelijke verricht van vermaak’ is. Het wordt aangemerkt als een besloten bijeenkomst.

Wanneer een bedrijfsfeest wordt georganiseerd in het eigen bedrijfspand, dan geldt er geen beperking qua capaciteit en tijd. Wel rust een verplichting op de werkgever om zorg te dragen voor een veilige (werk)omgeving.

Bruiloft

Er geldt geen maximum aantal bezoekers voor een bruiloft. Niet voor de huwelijksvoltrekking, niet voor het bruiloftsfeest en niet voor de receptie.

Voor huwelijksfeesten en -recepties op een evenementenlocatie gelden de coronaregels voor evenementen. Voor een feest of receptie in een restaurant, zaal of op het terras (geen evenementenlocatie) gelden de coronaregels voor de horeca.

Annulering door opdrachtgever vanwege morele overwegingen

Uit de branche ontvang ik veel berichten van opdrachtgevers die het evenement annuleren, terwijl het evenement onder de meest recente overheidsmaatregelen georganiseerd mag worden of terwijl het evenement valt buiten de periode waarvoor de meest recente overheidsmaatregelen gelden. De reden die veelal (na enig aandringen) wordt gegeven, is dat de opdrachtgever het moreel niet verantwoord vindt om het evenement door te laten gaan.

Hoewel de keuze van de opdrachtgever enigszins te begrijpen valt, betekent het mijns inziens niet dat de opdrachtgever een beroep toekomt op (juridische) overmacht. Immers, met inachtneming van de meest recente overheidsmaatregelen kan het evenement (wellicht met een minimale aanpassing) gewoon georganiseerd worden. Indien het evenement plaatsvindt na 4 december a.s., dan gelden voor die periode geen overheidsmaatregelen.

Dat heeft tot gevolg dat de opdrachtgever gebonden is aan de overeengekomen annuleringsvoorwaarden. Een eventueel beroep van een opdrachtgever op de redelijkheid en billijkheid zal in mijn optiek niet snel worden aangenomen, nu de lat voor een geslaagd beroep op de redelijkheid en billijkheid in B2B relaties erg hoog ligt.

Uiteraard dient je als organisator wel na te denken over eventuele commerciële consequenties wanneer vastgehouden wordt aan de gemaakte annuleringsvoorwaarden.

Zodra er nieuwe maatregelen voor evenementen gelden, wordt dit in een update meegenomen.