branchenieuws

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten goedgekeurd door Ministeries

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
twee mensen die elkaar de hand geven

Het protocol geeft handvatten voor de (gedeeltelijke) opening van onze branche op 1 juli a.s.

Lees verder...

De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Als branche stel je zelf het protocol vast en ben je verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is dus geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen en de Arbowetgeving.

Het hebben van dit vastgestelde protocol betekent daarmee ook niet dat er toestemming is voor onze branche om weer volledig open te gaan. De regels ten aanzien van respectievelijk 30 en 100 personen per 1 juni en 1 juli blijven van kracht. Verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het brancheprotocol.

“Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat uw sector op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalvemetersamenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit over het (gefaseerd) openstellen van uw sector zodra de gezondheidssituatie dit toelaat”, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).