Update 25 september: verheldering én vragen over events

Per 25 september 2021 is de nieuwe regeling omtrent de coronamaatregelen ingegaan. Zo is onder andere de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 aangepast. Op basis van de brief van 14 september 2021 (92 pagina’s) van demissionair minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer vind je in dit artikel de maatregelen voor verschillende soorten evenementen en activiteiten op een rijtje. Er blijven echter ook vragen open staan. Een aantal van deze vragen komen in dit artikel aan bod. Het volgende moment van heroverweging van de geldende regels vanaf 25 september wordt op 5 november voorzien.

Capaciteit

Voor ongeplaceerde evenementen binnen geldt dat je 75% van de reguliere capaciteit mag gebruiken. Voor de rest (binnen en buiten, geplaceerd en ongeplaceerd) geldt dat je 100% van de reguliere capaciteit mag gebruiken. Er is geen maximaal aantal bezoekers meer.

Tijdslimiet

Let op: alleen de horeca en ongeplanceerde evenementen binnen moeten om 00:00 uur sluiten. Aan andere evenementen is geen tijdslimiet verbonden. Ook niet aan het gebruik van de horecavoorzieningen.

Testen voor Toegang per sector

Een coronatoegangsbewijs (CTB) is binnen onze sector voor bijna alle soorten evenementen en activiteiten verplicht. Voorbeelden die worden genoemd zijn bioscoopvoorstelling, theaterbezoek, concertzaal, poppodium, zalenhuur, congrescentra, (zakelijke)evenementen, een bruiloft, evenementen en sport. De uitzonderingen zijn:
* De beoefening van sport en kunst en cultuur
* De reguliere exploitatie van bibliotheken, buurt- en wijkcentra, monumenten en musea
* Warenmarkten
* Uitvaarten
* Doorstroomevenementen zoals kermissen en markten. Let op: het is niet persé eenvoudiger om een doorstroomevenement te organiseren, omdat je dan een uitgebreider COVID-19 plan moet maken dan wanneer je werkt met CTB.

Ticketverkoop

De organisatie die een evenement of vertoning van kunst en cultuur organiseert is verplicht vooraf kaarten voor toegang te verkopen. Ik ga ervan uit dat je niet persé kosten aan dit ticket moet verbinden, maar dat het erom gaat dat je de gegevens van je bezoekers hebt in het geval van een besmetting. Dit zal duidelijk worden wanneer de definitieve regels worden aangepast in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 op 25 september.

Registratie en gezondheidscheck

Verwarrend is dat bij evenementen geen registratie- en gezondheidscheck nodig is en bij kunst- en cultuuruitingen wel. Ondanks dat bij beide sectoren de kaartverkoop verplicht is gesteld. Met andere woorden beiden hebben voor aanvang van het evenement/activiteit al een registratie gedaan. Ook is voor beiden een CTB verplicht. Waarom dan nog een gezondheidscheck? Ik verwacht dat dit niet goed is ingeschat en hopelijk nog aangepast gaat worden. Voor nu moeten we ons dus gewoon nog aan deze maatregel houden. Ik heb de vraag overigens bij de Rijksoverheid neergelegd.

Afspraken GGD

Naast de verplichte kaartverkoop dient de organisatie die een evenement of vertoning van kunst en cultuur organiseert afspraken te maken met de lokale GGD om bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. De vraag is alleen hoe dit geregeld gaat worden. Wordt de GGD niet overspoeld met vragen? Weet elke organisator dat dit moet? De overheid is op dit moment de praktische inrichting van dit traject aan het inrichten.

Handhaving en controle van de CTB door de gemeente

De organisatie die een evenement of vertoning van kunst en cultuur organiseert is ook verplicht zich te melden bij de gemeente voor naleving van de aanvullende voorwaarden voor de inzet van CTB. Ook hiervan is de vraag hoe dit ingericht gaat worden. Op dit moment is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek met het veiligheidsberaad over hoe de handhaving op de CTB verder verstrek kan worden.

Ondernemers moeten in ieder geval zelf toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben dat correspondeert met hun legitimatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de ondernemers en de handhaving daarvan. Bij niet naleving van de controleplicht van de ondernemer kan de gemeente ingrijpen. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom of in het uiterste geval het sluiten van de onderneming. Het kabinet zet extra financiële middelen in om gemeenten te ondersteunen voor extra toezicht en handhaving. Persoonlijk vraag ik me af of er überhaupt genoeg capabele mensen hiervoor beschikbaar zijn. Nog los van het feit dat dit de onderlinge verhoudingen tussen de gemeente en ondernemer natuurlijk niet ten goede komt.

Tijdelijk minder testlocaties

Stichting Open Nederland (SON) heeft tot nu toe zelf een verspreid netwerk van testlocaties in Nederland in stand gehouden en daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding betaald. Per 11 oktober is er een nieuwe regeling: de open house regeling. Nu kan iedere testaanbieder (die aan bepaalde voorwaarden voldoet) testen aanbieden en zal de testaanbieder per afgenomen test worden betaald. Zo kan het aanbod van testen zich aanpassen op de vraag.
Dit betekent wel dat er tot 11 oktober sprake kan zijn van lokale krapte en kan het zijn dat mensen verder moeten reizen voor een testafspraak en dat er langere rijen kunnen staan.

De acties die de overheid heeft genomen ter verbetering van het systeem van CTB

  • De wachttijd waarna een CTB op basis van een vaccinatie met het Janssenvaccin wordt afgegeven is verlengd van 2 weken naar 4 weken.
  • De geldigheidsduur van een CTB bij Testen voor Toegang is verkort van 40 uur naar 24 uur.
  • Het is nu ook mogelijk voor vrijwilligers, werknemers en artiesten om zich voorafgaand aan het evenement te laten testen bij Testen voor Toegang.
  • Iedereen die een evenement bezoekt wordt dringend geadviseerd om op dag 5 na het evenement een zelftest te doen.
  • Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die een evenement bezoeken worden dringend geadviseerd om zichzelf vooraf te testen.
  • Organisatoren worden opgeroepen om een veilige afstand tussen het publiek en artiesten te waarborgen. Bij het beoefenen van kunst en cultuur is immers geen CTB verplicht
  • Mystery guests worden steekproefsgewijs ingezet om inzicht in de naleving en controle te scheppen.
  • Zijn er aanpassingen gedaan aan de CoronaCheck App en de QR-code om de risico’s op fraude te verkleinen.
  • Worden de testen nu afgenomen door middel van een keel-neus afname.
  • Is er een kwaliteitsslag gemaakt bij de testaanbieders van Testen voor Toegang.

Al deze informatie is terug te vinden in deze brief van 14 september 2021 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.