branchenieuws

Covid-19 sectorplan Eventplatform en Alliantie bekend

Bewaar je inspiratie!

Log in of maak een account aan en bewaar jouw inspiratie op een Board.
Maak zoveel Boards als je wilt!

Maak een account

Vul de velden in en ga direct aan de slag met Boards!

Wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de Boards functionaliteiten op de event inspiration website.
×
Fieldlab Evenementen Back to Live mensen met mondkapjes

Op verzoek van het Ministerie hebben Eventplatform en de Alliantie namens de evenementensector een speciaal plan geschreven rondom corona en de scenario’s en maatregelen die wijzelf als industrie kunnen nemen om veilig en verantwoord te kunnen organiseren, mocht het virus weer oplaaien dit najaar.

Deze plannen zijn gepubliceerd op de website van VNO-NCW. Zie hier de link voor alle plannen van de diverse sectoren. Het plan dat Eventplatform en Alliantie samen hebben geschreven, lees je hier: sectorplan_evenementenbranche.

Wat wordt er gedaan met het plan?

  • De komende weken gaan verschillende experts naar het plan kijken: gedragswetenschappers, onafhankelijke OMT-leden en arbeidshygiënisten;
  • Daarnaast gaan juristen kijken naar de juridische inbedding van de voorgestelde maatregelen. Zij gaan kijken naar hoe de voorgestelde maatregelen van alle sectoren er in een juridisch kader uit zouden kunnen zien;
  • Tot slot worden de plannen naast elkaar gelegd en wordt er gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de diverse sectoren.

“Het spreekt voor zich dat wij in goed contact de Ministeries wijzen op de noodzaak van transparantie en duidelijkheid. Dat indien men meent maatregelen te moeten inzetten, er inzicht dient te komen op basis van welke criteria deze besluiten worden genomen voor wij als sector hier achter kunnen staan”, aldus Eventplatform en de Alliantie.