Teammanager Gebruik / Horeca- en evenementen bij Gemeente Amsterdam

 • Amsterdam
 • Fulltime, Parttime
 • solliciteren voor: 19-03-2023

In de functie van Teammanager Gebruik / Horeca- en evenementen is jouw primaire taak de dagelijkse aansturing van het team Gebruik in stadsdeel Zuid.  Daarnaast werk je ook mee aan een aantal stedelijke taken. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van de Omgevingswet.

Binnen het team Gebruik werken ongeveer 20 mensen.  Je bent een ervaren en mensgerichte manager. Je bent proactief, constructief en ziet kansen en draagt dit ook uit naar de medewerkers. Je ontwikkelt en versterkt het lerend vermogen en vakmanschap van medewerkers met een divers opleidings- en ervaringsniveau. Daarnaast communiceer je helder, zorg je dat het team duidelijke kaders heeft en over de juiste middelen beschikt om de gevraagde resultaten te behalen. Jij coacht het team en monitort de voortgang. Je toont daadkracht en bent besluitvaardig zonder de mens uit het oog te verliezen. De teams opereren in een hectische omgeving waarbij medewerkers eerste aanspreekpunt zijn naar ondernemers en burgers. Het werk is altijd onderhevig aan tijdsdruk en ligt vaak maatschappelijk dan wel politiek gevoelig met een aanzienlijk afbreukrisico.

Je gaat deel uit maken van een managementteam met drie collega Teammanagers, een Afdelingsmanager en een drietal ondersteuners. Bij VTH-stadsdeel Zuid werken ongeveer 100 mensen. Elk van de 7 stadsdelen heeft een afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). Deze afdelingen, hoewel organisatorisch vallend onder de stadsdelen, opereren op strategisch en tactisch niveau als één organisatieonderdeel.  Samen met de andere 7 stadsdelen wordt het jaarplan opgesteld.

Als Teammanager ben je hiërarchisch en operationeel verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het team. Daarnaast maak je ook onderdeel uit van het stedelijke Teammanagers Overleg en ben je als portefeuillehouder voor een aantal stedelijke dossiers verantwoordelijk. Voor het komend jaar zijn de implementatie van het risico gestuurde horecatoezicht en de Omgevingswet belangrijke dossiers. Je schakelt over gevoelige dossiers met andere collega’s binnen het stadsdeel en met de portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid. Je beschikt over de juiste sensitiviteit om te beoordelen om welke dossiers dit gaat.

Gemeente amsterdam logo - Jennifer Duinkerken

Wat ga je doen?

Hoe ziet jouw dag eruit?

 • Afhankelijk van de dag, start je de ochtend met een weekstart. Naast de bespreking van de werkvoorraad, denk je ook mee in een van de ingebrachte hulpvragen van een medewerker.
 • Tijdens het overleg, komt er een telefoontje binnen van een detacheringsbureau. Je aanvraag voor een externe medewerker heeft vooralsnog niets opgeleverd. Je besluit om straks in het twee wekelijkse overleg met de teammanagers uit de andere stadsdelen opnieuw te bespreken of iemand kan bijspringen.
 • De Klachtencoördinator stuurt je een hoog opgelopen ruzie door tussen een bewoner en een horecaondernemer. De bewoner verwijt de gemeente niets te doen en heeft ook de ombudsman ingeschakeld. Je zet de klacht door naar de senior toezichthouder met de vraag om eerst alle gegevens boven water te halen en het daarna te bespreken in de weekstart van toezicht gebruik.
 • Voor de lunch sluit je aan bij de tafel op de afdeling waar sommige collega’s hun afgehaalde of meegebrachte lunch nuttigen. Er wordt gelachen en verhalen gedeeld. Op andere dagen eet je achter je bureau of loop je buiten een rondje met je directe collega teammanager.
 • Na de middag zit je het vooroverleg voor van de komende staf met de stadsdeelvoorzitter. Met alle disciplines neem je de dossiers door die al dan niet al gereed zijn om op de agenda te zetten.
 • De afdelingsmanager appt met de vraag of je het overleg met grote evenementenlocatie morgen van haar kan overnemen. Je appt terug dat dit past en dat jullie aan het einde van de dag elkaar nog spreken over jouw rol aan tafel en wat je eventueel moet inbrengen.
 • Je sluit je computer af en stopt je laptop in je tas. Morgen hoef je niet op kantoor te zijn en werk je de hele dag vanuit huis.

Waar ga je mee aan de slag?

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de ogen- en orenfunctie van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie wordt input geleverd voor het stedelijke beleid.

Het stadsdeel Zuid heeft ruim 146.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum, Buitenveldert en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen. Informatie over het stadsdeel is te vinden op Amsterdam.nl onder Buurten.

Het team Gebruik is een nieuw te vormen team en bestaat uit de sub-teams Vergunningen en Toezicht en Handhaving. De collega’s van Gebruik werken aan de leefbaarheid en veiligheid van het stadsdeel en uiteraard ook voor de gehele stad. Dit doen ze door het behandelen van vergunningaanvragen voor horeca en evenementen. Woningonttrekking & woonvorming, kappen van een boom en ligplaatsen voor woonschepen. De andere collega’s van het team houden toezicht op de naleving van de verleende vergunningen en overlast meldingen.

Wat breng je mee?

Voor de functie Teammanager Gebruik / Horeca- en evenementen beschik je over:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau.
 • Minimaal 4 jaar werkervaring met leidinggeven in een ambtelijk-bestuurlijke organisatie.
 • Minimaal twee jaar ervaring in advisering van het dagelijks bestuur van een gemeente/ stadsdeel of ander bestuursorgaan.
 • Ervaring met procesmanagement en het continu leren en verbeteren volgens de leanmethodiek.
 • Ervaring met het aansturen van dag- en week en maandstart.

Aan competenties breng je mee:

 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van gemeentelijke, politiek-bestuurlijke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen alsmede zicht hebben op de betekenis daarvan voor normen en waarden, belangen en posities van anderen kunnen taxeren en daarmee om kunnen gaan. Deze inzichten kunnen vertalen naar en effectief benutten voor het eigen handelen en de gemeente;
 • Verbinder. Je betrekt anderen in je oordeels- en besluitvorming. Je hebt oog voor de sfeer in de groep en je bent in staat om een open en ontspannen manier van samenwerken te bevorderen waarbij je actief de verantwoordelijkheid hiervoor neemt.
 • Coaching. Je kunt goed luisteren en staat open voor vragen en feedback maar bent ook in staat om een spiegel voor te houden en aan te spreken op prestaties, houding en gedrag.  Je adviseert en begeleidt medewerkers in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en geeft ruimt voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Resultaatgerichtheid. Je werkt systematisch, stelt concrete doelen en bewaakt de voortgang. Je blijft niet hangen als je merkt dat je vastloopt maar zoekt nieuwe wegen om een beoogd resultaat te bereiken. Je staat niet te lang stil bij onbelangrijke zaken maar gaat doelgericht te werk

In de projecten waar je als opdrachtgever fungeert ben je in staat om scherp de beoogde resultaten te benoemen en kun je goed duidelijk maken in welke gevallen men jou als opdrachtgever moet consulteren.

Amsterdamse gracht

Wat bieden wij?

Als Teammanager Gebruik / Horeca- en evenementen kom je ons 32 – 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.616,- (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
 • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en een laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

Solliciteer naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 19 maart 2023 via de ‘solliciteren’ button.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Wij ontvangen graag je motivatiebrief, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 •  De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en bestaat uit 2 selectierondes en een assessment.
 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats op onze kantoorlocatie aan de President Kennedylaan te Amsterdam.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Hildegard Ligthart, secretaris VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving), via e-mailadres h.ligthart@amsterdam.nl en/of telefoonnummer 06-83630686.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Solliciteren?

Solliciteer nu
Job info
 • Dienstverband Fulltime, Parttime
 • Uur per week 32
 • Plaatsingsdatum 10-03-2023
 • Solliciteren voor 19-03-2023

Solliciteer nu
Werkgever
Logo Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Contact

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:
Hildegard Ligthart
06-836 306 86
h.ligthart@amsterdam.nl